Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new approach to limit fault current with series-parallel resonance strategy

ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.102, ss.1287-1296, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Survey of power quality in Turkish national transmission network

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.1880-1892, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power quality assessment of grid-connected wind farms considering regulations in turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.13, ss.2553-2561, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enerji iletim sistemlerinde hat deplasesinin elektrik alan dağılımı ve güvenli yaklaşma mesafeleri bakımından incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.279-285, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ark Flaş Arızası Azaltma Yöntemlerinin Etkisinin İncelenmesi: Endüstriyel Tesis için Örnek Uygulama

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.589-605, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şebekeden bağımsız hibrit sistemin (rüzgar-fotovoltaik) performans analizi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.571-576, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

DC Elektrikli Raylı Sistemler İçin Teknik ve Ekonomik Açıdan Verimlilik Analizi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.16, ss.729-739, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arc Flash Faults Calculations, Hazard Analysis and Reduction Methods

International Journal of Advances in Computer and Electronics Engineering (IJACEE), cilt.4, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Algorithm for Transmission Distance Relay Setting Calculation Under Network Topology Change

Internatıonal Journal Of Innovatıve Research In Electrıcal, Electronıcs, Instrumentatıon And Control Engıneerıng (IJIREEICE), cilt.4, ss.508-513, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Power Quality Terms on Passive Power Filters

European Journal of Engineering and Technology, cilt.4, ss.25-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Power Definitions And Power Factor Under Non-Sinusoidal Conditions

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.117-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wind energy potential of Marmara region in Turkey

International Journal Of Energy And Environment, cilt.6, ss.17-26, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Comparison of Charge Controllers on PV Panel Performance: An Experimental Study

International Journal of Advancements in Electronics and Electrical Engineering – IJAEEE, cilt.3, ss.121-125, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Overvoltage Aging on 20 kV XLPE Power Cable

11th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING, Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

The Effect of Insulation Defects on Electric Field Distribution of Power Cables

2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Atina, Yunanistan, 10 Eylül 2018, ss.1-4

Increasing The Electrical Energy Efficiency In Urban Rail Systems

International Symposium on Electrical Railway Transportation Systems, ERUSIS 2017, 27 - 28 Ekim 2017, ss.54-58

Güç Sistemlerinde Arıza Akım Sınırlamasına Yöntemlerinin İncelenmesi

Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO 2016), Türkiye, 1 Aralık - 03 Kasım 2016

LOADING ASSESSMENT OF LV AND MV CABLES SYSTEM LAID INTO SAME TRENCH IN DISTRIBUTION NETWORK

4th Interbational Conference on Advanced Technology & Science, Roma, İtalya, 23 Kasım 2016, ss.224-227

Reliability Analysis of a Wind/PV/Battery Hybrid System: A Case Study for YTU Davutpasa Campus

2th South East European Conferance on Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems, Koper, Slovenya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.1-6 Creative Commons License

An Investigation on Electric Field Distribution Around 380 kV Transmission Line for Various Pylon Models

International Conference on Power and Energy Systems Engineering, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Electrical Analysis of Corn Oil as an Alternative to Mineral Oil in Power Transformers

International Conference on Power and Energy Systems Engineering, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Effects of Compensation on Distribution System Technical Losses

17th International Conference on Power and Energy Systems, Paris, Fransa, 27 Ağustos 2015, ss.2400-2405

Current Carrying Capacity Analyses Of Power Cables

19th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2015), Pilsen, Çek Cumhuriyeti, 23 Ağustos 2015

An Investigation on Vegetable Oils as Potential Insulating Liquid

World Academy of Science, Engineering and Technology, 01 Ağustos 2015, cilt.9, ss.627-630

Electrical Analysis of Corn Oil as an Alternative to Mineral Oil in Power Transformers

World Academy of Science, Engineering and Technology, 01 Ağustos 2015, cilt.9, ss.714-718

Electrical Properties of Low Density Polyethylene/Zinc Oxide Nanocomposite Films in Narrow Frequency Range

5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Muğla/Fethiye, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

Breakdown Strength Analysis of the Transformer Insulation Oil Due to Different Standards

18th International Symposium on High Voltage Engineering, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.1343-1347

Investigation of Effect of Temperature Variation In A High Voltage Cable On Electrical Insulation

18th International Symposium on High Voltage Engineering, Seoul, Güney Kore, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.1104-1109

Yüksek Gerilim Tesislerinde Kullanılan Yalıtkan Yağların Delinme Dayanımı Analizi

5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.156-160

Measurement of the dielectric performance of an instrument transformer at different voltage and frequencies

2012 International Conference on High Voltage Engineering and Application, ICHVE 2012, Shanghai, Çin, 17 - 20 Eylül 2012, ss.451-454 identifier

Electric field measurement and analysis around a line model at different voltage levels

2012 International Conference on High Voltage Engineering and Application, ICHVE 2012, Shanghai, Çin, 17 - 20 Eylül 2012, ss.39-42 identifier

Yüksek Gerilim Kablolarındaki İzolasyon Problemlerinin Elektrik Alan Dağılımına Etkisi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, ss.189-193

Yüksek Gerilim Kablolarının Farklı Döşeme Koşullarında Isıl Analizi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, ss.194-198

Modeling and Control of a Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator

International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER 2012), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2012, ss.1-6

Influence of Harmonics on a Grid Connected Wind Farm System Under Variable Wind Speed Conditions

International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources (NURER 2012), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2012, ss.1-7

The Effect of Blade Size on Wind Turbine Performance

International Conference on Renewable Energy Utilization (ICREU 2012), Coimbatore, Hindistan, 04 Ocak 2012, ss.435-439

Investigation of Harmonic Effect in Turkeys Iron Steel Industry

The 6th International Conference, 2008 Power Quality and Supply Reliability (PQ2008), Parnu, Estonya, 27 Ağustos 2008, ss.435-439

Dağıtım Sisteminde Kısa Devre Gücünün Harmonik Bozulmaya Etkisi

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2007, ss.267-271

Analysis of AC Motor Drives as a Harmonic Source

4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE 2006), Iasi, Romanya, 12 Ekim 2006, ss.832-837

The Analysis of Magnetic Fields in Nonlinear Load Conditıons by Using Matlab/Simulink

4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE-2006), Iasi, Romanya, 12 Ekim 2006, ss.653-660

Güç Sistemlerinde Araharmonikler Ve Etkileri

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2005, ss.263-266

Kompakt Fluoresant Lambaların Harmonik Kaynağı Olarak İncelenmesi

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2005), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2005, ss.207-211

Kitap & Kitap Bölümleri