Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Tunus Arapçasında Mevcut Osmanlıca Unsurlar ve Bazı Türkçe Aile Adları

Akademik Araştırmalar Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı), 2000 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Özbekistan İzlenimleri

Yagmur Dergisi, no.59, pp.58-65, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tesavvuf je srce ı dusa Islama

Kelamu\\\'ş-şifa, no.30, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe El Yazmaları

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

M.Cinani ve Bedayiü\\\'l - asar\\\'ı

Tarih Enstitüsü Dergisi, 1 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlananın Evrensel Mesajı

Mevlanayı Anma Proğramı,Priştine-Kosova, 01 December 2011

Karamanlıca Bir Eser

Between Religion and Language, 01 October 2011

The Manuscript collection at the Fatih Universty Libraray

Melcom İnternatıonal, 30th conference, , , , Oxford, UK, 01 December 2007

veled çelebinin yeni bulunan iki defteri

mevlana bilgi şöleni, mevlana,800.yıl, , 82-95, çanakkale/gelibolu, 01 December 2006

Aşık Paşada Mevlana tesiri

Uluslararası Mevlana kongresi, 01 December 2006

Mevlana ve Kültürümüzde Aşk

Hocasının Toprağında yetişen Çınar,Mevlana, 01 December 2006

RUMI bıography and Message

Mawlana Celaleddin-i Rumi, Bükreş-Romanya, 01 December 2006

Mevlana ve evrensel barış

HeştSadmin sal-i Tevellüd-i Mevlana, Tahran ve Tebriz, 01 December 2006

Klasik Edebiyatımızın Estetiği Etrafındaki Tartışmalar

Geleneğin izinde edebiyatımız, 01 December 2005

Klasik Edebiyatımızda Tatar Kelimesinin Kullanılışına Dair

Second Internatıonal Symposıum on İSLAMİC Civilisation in Volga-Ural Region, 01 December 2004

Divan Şiiri Estetiği

Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Prof.Dr.Abdülkadir Karahan\'a Armağan, 01 December 2004

Kelami Mahlaslı Şairler ve Kerbelalı Kelami

CİEPO, , , , Warşav-Polonya, 01 December 2003

Hükümdar Osmanlı Şairleri ve Fatih

Fetih, Fatih ve İstanbul Bilgi Şöleni, , , , İstanbul, 01 December 2002

Mahir İz

Cumhuriyeti Kuran Kuşağın Anıları, 01 December 2002

Vekayi-i Ali Paşa, Kelami\'s Work and Its Importance in the Classıcal Turkısh Poetry

MELCOM(Association Europenne des Bibliothecaires du Moyen Orıent, 01 December 2002

Rasim Deniz Yazmaları Kataloğu

Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 01 December 2000

Divan Şiirinin Devrin Diğer Güzel Sanatlarıyla İlgisi

Uluslararası Osmanlı Şiir Sempozyumu, 01 December 1998

Manas Destanına Konu, Tip ve Motif Bakımından Umumi Bir Bakış

Manas Destanının 100. Yılı, Manas Destanı, 01 December 1994

Türkiye\'de Fuzuli Üzerine Yapılan Çalışmalar

On the Occasion of His 500 th Birthday, 01 December 1994

Fuzuli\'yi Yetiştiren Kültür

Uluslararsı Fuzuli Sempozyumu , Fuzuli Kitabı, 01 December 1993

Hilmi\'nin Siyasete Ait Mesnevisi Bahru\'l-Kemal

Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 01 September 1988

Aşık Paşa\'nın Tasavvuf Risalesi

7. Türkoloji Kongresi,, 01 December 1986

Ahmet Yesevi ve Yunus Emre\'nin Eserlerindeki Fikir Yakınlığı

Fırat Üniversitesi Milletlerarası Ahmet Yesevi Sempozyumu , , , , Elazığ, (1993)

Books & Book Chapters