Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Makam Müziğinde Yöneticilik (Şeflik) ve Sanat Yönetmenliği

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2014, ss.43-49