Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alüminyum Sanayisi Eloksal Kaplama Atıksularından Membran Distilasyon İle Sülfat Giderimi

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.293-300

Ammonium Recovery Performance of Membrane Distillation from Synthetic Solution

EurAsia Waste Management Symposium 2018, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-6

Reduction of Membrane Distillation concentrate Volume by Evaporation

MEMTEK 2017 5.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1

Evaluation of the Importance of pretreatment in Membrane Distillation Performance during Landfill Leachate Treatment

MEMTEK 2017 5.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1