Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PERFORMANCE, EMISSION AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE REFRIGERATION SYSTEMS IN SHIPS

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2018, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, ss.875-886

GEMİLERİN SEVK SİSTEMİNDE KULLANILAN BİR GAZ TÜRBİNİNİN TERMO EKONOMİK PERFORMANS ANALİZİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SHIP AND MARINE TECHNOLOGY (GMO-SHIPMAR 2016), 8 - 09 Aralık 2016

Shipping Emissions and sample annual emission estimation

International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME’16), İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.1321

CFD Application of Combustion Chamber for Gas Turbine Engine By Using Three Different Fuels

International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME’15)

Diğer Yayınlar