Araştırma Alanları

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Kompozitler

  • Biyomalzemeler

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Farmasötik Analizler

  • Kütle Spektroskopisi

  • Temel Bilimler

  • Mühendislik ve Teknoloji