Projects

Bellek Bozuklukları Tedavisine Yönelik Bitkisel İçerikli Transdermal Formülasyon Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Ceviz Mango ve Portakal Kabuklarından Yüksek Dayanımlı ve Antibakteriyel Özellikli Yenilebilir Film Üretimi ve Kaplama Uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

TERMOPLASTİK KOMPOZİTLERDE ARAYÜZEY ÖZELLİKLERİNİN NANOMALZEMELER KULLANIMIYLA GELİŞTİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Hayvansal Temelli Kaynaklardan Elde Edilen Kitosanın Ağır Metal İçeren Atık Suların Arıtılmasında Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Boya Katkılı Polimer Film Sentezi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Siyah Frenk Üzümü Ribes Nigrum Ekstraktı İçeren PLGA ve Kitosan Temelli Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Vulvovajinal Kandidiyazis Tedavisinde Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Fonksiyonel poliaminoboranların sentezi ve uygulamaları (hava araçlarında kullanılan karbon elyaf ve aluminyum parçaların yüzeyinin kaplanması ve boyavernik formülasyonunda alev geciktirici olarak kullanılması)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

Gıda Atığından Sentezlenen Katmanlı Malzemenin Polimerler Ile Fonksiyonelleştirilerek Karbondioksit (Co2) Tutma Mekanizmalarının İncelenmesi

TUBITAK Project, 2022 - 2024 Sustainable Development

Cam Atıklarından Silika Bazlı Malzeme Sentezi ve CO2 Adsorpsiyonunda Kullanımının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023 Sustainable Development

Kserojel Çift Tabakalı Hidroksit Kompozitlerin Üretimi ve CO2 Yakalama Performanslarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

Sentezlenen Çeşitli Kompozit Malzemelerin Seçimli Boya Adsorpsiyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Grafen Oksidin İndirgenmesinde Çevre Dostu Ve Ekonomik Bir Yöntem Geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2021 - 2022

GRAFEN BAZLI MEZOGÖZENEKLİ MALZEMELERİN CO2 ADSORPSİYONU İÇİN ADSORBAN OLARAK KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

SARI YILMAZ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Karides ve Pavurya Kabuklarından Kitosan Üretimi ve Ba, Cd, Ni ve Ti Adsorpsiyonunda Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Çeşitli Boyaların Hızlı ve Seçimli Adsorpsiyonu için Yeni Biyo-Bazlı Adsorbanın Hazırlanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Bazı Egzotik Meyvelerin Yenilikçi ve Hibrit Yöntemler ile Kurutulması ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Caridea ve Brachyura Kabuklarından Elde Edilen Kitosan ile Atık Sulardan Ağır Metal Giderimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Ayçiçeği Atığı Mangan Demir Oksit Kompozitinin Boyar Madde Gideriminde Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Çeşitli Deniz Ürünlerinin Yeni Nesil Dondurarak Kurutma Yöntemi ile Kurutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Ultrasonik Önişlemin Etkisinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Farklı Morfolojilere Sahip Yüksek Teknoloji Ürünü Lantanborat Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Gıda Atıklarından Demir Nanopartikül Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022 Sustainable Development

Deniz Ürünlerinin Farklı Yöntemlerle Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

Mavi Midyenin Geneleksel Yöntemler ile Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Yenilikçi Yöntemler ile Kıyaslanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

KATKILI YARIİLETKEN ALAŞIMI ÜRETİMİ ve ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

Endüstriyel Atıklardan Alüminosilikat Yapılı Adsorbanların Üretimi ve Sulardan Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

Geopolimer Üretiminde Nanopartiküllerin Kullanımının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

MEZOGÖZENEKLİ SİLİKA ESASLI KOMPOZİTLERİN CO2 ADSORPSİYON KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

SARI YILMAZ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Turkey Ready Mixed Concrete Association of Concrete Research, Development and Technology Advisory Advisory Center

Development Agency, 2018 - 2019

Farklı Nanopartiküllerin ve Endüstriyel Atıkların Çimento Harcı Üretiminde Değerlendirilmesi

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

Evaluation of different nanoparticles and industrial wastes in cement mortar production

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Eldesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019 Sustainable Development

KANTARON ÇEŞİTLERİNİN KOZMETİK SANAYİDE KULLANIM POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Farklı Bölgelerden Alınan Dut ve Sumak Ürünlerinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi

DERUN E. (Executive), Irmak E.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Doğal Boya Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Çimento ve Beton Üretiminde Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

Co2 Adsorpsiyonu için Amin Destekli Mezogözenekli Silika Adsorbanların Sentezi

SARI YILMAZ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

Mikrodalga yöntemiyle aktifleştirilen farklı meyve kabuklarının adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

Tuğrul N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Hidrofobik Karakterli Gaz Beton Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Esansiyel Yağlar ile Yara Örtüsü Üretimi ve Anti Bakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Türkiye'deki Termik Santrallerden Temin Edilen Uçucu Külleri Kullanarak MCM-41 Üretimi

SARI YILMAZ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Türkiye’de Bulunan Çeşitli Çay ve Kahvelerin, Kafein ve Element İçeriklerinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına olan Etkilerinin Araştırılması

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Türkiye de Bulunan Çeşitli Çay ve Kahvelerin Kafein ve Element İçeriklerinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına olan Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı

TUĞRUL N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Faklı Işın Kaynakları İle Polimerize Edilen Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Termal, Mekanik, Yapısal ve Spektral Özelliklerinin In vitro İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

FARKLI BOR VE ÇİNKO KAYNAKLARINDAN ULTRASONİK YÖNTEM İLE ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

TUĞRUL N. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Farklı Sodyum Borat Minerallerinden Çeşitli Yöntemler ile Magnezyum Borat Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sentez Parametrelerinin İncelenmesi

KIPÇAK A. S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Farkli Yöntemlerle Medikal Bitkilerdeki Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansı Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

Farklı Magnezyum Ve Bor Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi Ve Üretim Parametrelerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Magnezyum Oksit Ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu Ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar Kullanılarak Nanokompozit Ve Nanokristal Malzemelerin Üretimi.

DERUN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi (Havuz Proje) ve Türk Bor Bileşiklerinden Sodyumtetraborat Üretimi

Project Supported by Other Official Institutions, 2003 - 2010 Sustainable Development

Termoelektrik Soğutucularda Kullanılmak Üzere p-tipi Bi2Te3-Sb2Te3, n-tipi Bi2Te3-Bi2Se3 Yarı İletken Metal Alaşımlarının Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Project Supported by Other Official Institutions, 2003 - 2006

Mikroorganizma Etkisiyle Linyitlerin Depolimerizasyonu, Sıvı Yakıt Eldesi, Oluşan Ürünlerin Yeni Kimyasal Maddeler Olarak Değerlendirilmesi, Proje No: 23-07-01-01

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

Bandırma Etibank Sülfürik Asit Fabrikasından Çıkan Kalsine Pirit Külünün Yüksek Fırın Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi ve Pik Demir Üretiminde Kullanılması,

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2005

Etibank Bor Işletmelerinden Atılan Katı Ve Sıvı Bor Içeren Atıklardan, Borun Geri Kazanım Sonrası Tuğla Ve Diğer Sanayilerde Kullanımı

Project Supported by Other Official Institutions, 1998 - 2001