Theses

MAYDANOZ ve DEREOTUNUN KURUTULMASI ve KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Postgraduate - 1999

Bi2Te3 ve Sb2Te3 İçerikli Bileşiklerin Yapısal, Mikroyapısal ve Termoelektrik Özelliklerin İncelenmesi

Postgraduate - 2001

Kernit Mineralinden Sodyum Borhidrür (NaBH)4 Üretimi ve Üretim Mekanizmasının İncelenmesi

Postgraduate - 2008

Sb2Te3 ve Bi2Te3 İÇERİKLİ BİLEŞİKLERİN TERMOELEKTRİK, YAPISAL ve MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Doctorate - 2005

Farklı Silika Kaynaklarından SBA-15 Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanının İncelenmesi

Doctorate - 2013

Çeşitli Magnezyum ve Bor Kaynaklarından Farklı Yöntemler ile Yapay Magnezyum Borat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin İncelenmesi

Doctorate - 2013

Bazı Bor Bileşiklerinin Nötron Zırhlamasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Postgraduate - 2009

BANDIRMA ETİBANK SÜLFÜRİK ASİT FABRİKASINDAN ÇIKAN KALSİNE PİRİT KÜLÜNÜN YÜKSEK FIRIN HAMMADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ve PİK DEMİR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

Doctorate - 2005

Yarı iletken alaşımlarının elektrik, termoelektrik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi

Doctorate - 2006

BORİK ASİT ATIĞI ve ÇELİK TEL KATKILI HAFİF BETON ÜRETİMİ

Postgraduate - 2000

Advising Theses

Galvaniz Çamurunun Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı

TUĞRUL N. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2009

Preparation of Novel Bio-Based Adsorbent for Fast and Selective Adsorption of Various Dyes

Sarı Yılmaz M. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Mangan Boratların Katı Hal Sentez Yöntemiyle Üretilmesi ve Krakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Borik Asit Üretim Atığı Olan Borjipsin Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Kantaron çeşitlerinin kozmetik sanayide kullanım potansiyellerinin incelenmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Zn5(CO3)2.(OH)6 ve ZnCl2' DEN Ultrasonik Yöntem ile Yüksek Verimli Çinko Borat Üretimi,

Postgraduate - 2015

Katkılı Yarı İletken Alaşımların Yapısal Analizlerinin Karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2011

İlaç salınımı uygulamalarına yönelik fosfonik asit bazlı metal organik hibrit yapılarının geliştirilmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Gıda Atıklarından Demir Nanopartikül Sentezi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2022 Sustainable Development

Kobalt-nikel nanopartiküllerinin ve karbon içerikli nanokompozitlerinin sentezi ve incelenmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Farklı Bor ve Çinko Kaynaklarından Ultrasonik Yöntem ile Çinko Borat Üretimi ve Karakterizasyonu

Postgraduate - 2015

Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Elde

Postgraduate - Continues Sustainable Development

Çimento Üretiminde Uçucu Kül Yerine Şist Kullanımı

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarını Adsorblama Özelliklerinin Farklı Bağlayıcılar Kullanılarak Geliştirilmesi

TUĞRUL N. (Consultant)
Postgraduate - 2014

Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Alüminasilikat Yapılı Adsorbanların Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi

Derun E. (Consultant)
Doctorate - 2019

FARKLI NANOPARTİKÜLLERİN VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ÇİMENTO HARCI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Derun E. (Consultant)
Doctorate - 2019

Xerojel/Çift Tabakalı Hidroksit Kompozit Üretimi ve CO2 Yakalama Performansının İncelenmesi

Sarı Yılmaz M. (Consultant)
Postgraduate - Continues Sustainable Development

Bazı Egzotik Meyvelerin Yenilikçi ve Hibrit Yöntemler ile Kurutulması ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Kıpçak A. S. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2014

Yeni Yöntemler ile Farklı Potasyum Kaynaklarından Yüksek Verimli Saf Potasyum Borat Üretimi ve Karakterizasyonu

KIPÇAK A. S. (Co-Consultant), DERUN E.
Postgraduate - 2016

Deniz Ürünlerinin Farklı Yöntemlerle Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi

Doctorate - Continues

Karides ve Pavurya Kabuklarından Kitosan Üretimi Ve Baryum, Kadmiyum, Nikel Ve Titanyum Adsorpsiyonunda Kullanılması

Kıpçak A. S. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Waste Water Heavy Metal Treatment by the Use of Chitosan Obtained from Caridea and Brachyura Shells

Kıpçak A. S. (Consultant)
Postgraduate - 2022 Sustainable Development

The Research of the Enamel Frits with Lithium Effects on Surface Characteristics of Vitreous Enamel Coatings

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Bulk fill rezin dental kompozitlerin spektral, mekanik ve termal özelliklerinin incelenmesi·

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2015

Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Postgraduate - 2011

Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit ve Antibiyotik Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

Postgraduate - 2015

Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

Postgraduate - 2015

DÜZENLİ YAPIDA MEZOGÖZENEKLİ KARBONLARIN ÜRETİLMESİ VE KULLANIM ALANININ İNCELENMESİ

SARI YILMAZ M. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılmak üzere doğal boya üretimi

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2018

Magnezyum Oksit ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2012

Sodyum Boratlardan Magnezyum Borat Üretiminin Araştırılması ve Üretim Parametrelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2013

Mikrodalga Çözümlendirme Yöntemi ile Hazırlanan Farklı Çay ve Kahve Numunelerinin Element İçeriklerinin ICP-OES Cihazı ile Belirlenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Düşük Sıcaklıkta Magnezyum Borat Üretiminde Atık Magnezyumun Hammadde Olarak Değerlendirilmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2014

Wound Dressing Production with Essential Oils and Investigation of Antimicrobial Properties

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Bor Atıklardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanılması

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Çelikhane Cürufunun Yapı Malzemesi Olarak Kullanılması

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2014

MnSO4.H2O ve H3BO3 den Hidrotermal ve Katı-Hal Kombine Yöntem ile Mangan Borat Üretimi

Postgraduate - Continues

Uçucu külden elde edilen geopolimerlerin metal doplama yöntemiyle özelliklerinin geliştirilmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Bellek Bozuklukları Tedavisinde Bitkisel İçerikli Cilt Yaması Kullanımı

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Farklı cüruf atıklarının beton üretiminde kullanımı

DERUN E. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2009

Farklı Bitki Ekstraktları Yüklenmiş Polimerik Yara Örtü Malzemesi Tasarımı ve Üretimi

Pişkin M. B. (Consultant)
Doctorate - Continues

Development and Characterization of Negative IonEmitting Antimicrobial Composite Wall Paint

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2020 Sustainable Development

Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik ve Nanoyapılı Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Postgraduate - 2011

Farklı Yöntemlerle Bakır Borat Üretimi ve Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Hidrotermal Yöntemle Lantanborat Sentezi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Magnezyum Klorür ve Çeşitli Bor Kaynaklarından Hidrotermal ve Mikrodalga Yöntemi ile Magnezyum Borat Sentezi ve Karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2013

Çeşitli Yöntemler ile Türkiye Pazarında Bulunan Çayların İçerdiği Elementlerin Belirlenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Titanyum Dioksit Kaplamaların Üretilmesi Süperhidrofilik Yüzeylerinin ve Islanma Paternlerinin İncelenmesi ve Karakterizasyonları

Pişkin M. B. (Consultant)
Doctorate - Continues

Nano Alaşımların Üretimi, Karakterizasyonu ve Medikal Kullanımlarının İncelenmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Doctorate - Continues

Farklı Bölgelerden Alınan Dut ve Sumak Ürünlerinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Investigation of the drying kinetics and mathematical modeling during removal of moisture content of lorclast and glucosamine drugs at different temperatures

Kıpçak A. S. (Consultant)
Postgraduate - 2021

Klor içerikli magnezyum boratların borik asit kullanılarak, katı-hal yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2013

Nano Malzeme Katkılı Biosolvent Üretimi ve Performanslarının İncelenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı

Postgraduate - 2016

Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansında Kullanımının Geliştirilmesi

Postgraduate - 2012

Bitkisel İçerikli Polimerik-Nanolif Yapılı Biyomalzeme Üretimi, Karakterizasyonu ve Yara Örtüsü Olarak Etkinliğinin İncelenmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Doctorate - 2021

Mikrodalga Yöntemiyle Aktifleştirilen Farklı Meyve Kabuklarının Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Postgraduate - 2016

Karbondioksit Adsorpsiyonu için Biyo-Bazlı Adsorban Sentezi

Sarı Yılmaz M. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Çeşitli Meyve Kabuklarından Biyochar Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Postgraduate - 2015

Katıhal Yöntemiyle Lantan Borat Üretimi ve Karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Katkılı ve katkısız titanyum dioksit kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu

Pişkin M. B. (Consultant)
Postgraduate - 2018

Ayçiçeği Atığı Mangan Demir Oksit Kompozitinin Boyar Madde Gideriminde Kullanılması

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Bazı Önemli Bor Bileşiklerinin Termal Kinetiğinin İncelenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2009

Geopolimer Üretiminde Nanopartiküllerin Kullanımının İncelenmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Endüstriyel Atıkların Çimento Sanayinde Değerlendirilmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2016

Termoplastik Kompozitlerde arayüzey özelliklerinin nano-malzemeler kullanımıyla geliştirlmesi

Derun E. (Consultant)
Doctorate - Continues

Endüstriyel Atık Sulardaki Ağır Metallerin Çeşitli Adsorbanlar Kullanılarak Giderilmesi

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2015

Bor, selenyum ve kurşun katkılı yarıiletken alaşımların üretimi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu

Derun E. (Consultant)
Postgraduate - 2013

Bilgisayar yardımlı omuz protezi tasarlanması ve geliştirilmesi

Pişkin M. B. (Consultant)
Doctorate - 2019