Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bulanık Kümeler ve Sistemler

  • Endüstri Mühendisliği

  • Ergonomi ve İş Güvenliği

  • İş Ölçümü ve Yöntemleri

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Karar Destek Sistemleri

  • Mühendislik ve Teknoloji