Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prioritization of renewable energy sources using multi-experts Pythagorean fuzzy WASPAS

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.39, sa.5, ss.6407-6417, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hybrid risk assessment method for mining sector based on QFD, fuzzy inference system, and AHP

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.39, sa.5, ss.6047-6058, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A state-of-the-art review on multi-attribute renewable energy decision making

ENERGY STRATEGY REVIEWS, cilt.25, ss.18-33, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new weighted fuzzy information axiom method in production research

JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, cilt.32, sa.1, ss.170-190, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining and Prioritizing Main Factors of Supplier Reliability in Construction Industry

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.32, ss.111-134, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A novel trapezoidal intuitionistic fuzzy information axiom approach: An application to multicriteria landfill site selection

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.67, ss.157-172, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Technology Roadmap for Industry 4.0

INDUSTRY 4.0: MANAGING THE DIGITAL TRANSFORMATION, ss.95-103, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Classification of design parameters for E-commerce websites: A novel fuzzy Kano approach

TELEMATICS AND INFORMATICS, cilt.34, sa.8, ss.1814-1825, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Fuzzy Multiphase and Multicriteria Decision-Making Method for Cutting Technologies Used in Shipyards

International Journal of Fuzzy Systems, cilt.18, sa.2, ss.198-211, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN EFFECTIVE RISK-PREVENTIVE MODEL PROPOSAL FOR OCCUPATIONAL ACCIDENTS AT SHIPYARDS

BRODOGRADNJA, cilt.67, ss.67-84, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new evaluation model for service quality of health care systems based on AHP and information axiom

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, cilt.28, sa.3, ss.1009-1021, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF PIPE CUTTING TECHNOLOGIES IN SHIPBUILDING

BRODOGRADNJA, cilt.65, sa.2, ss.33-48, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design evaluation model for display designs of automobiles

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, cilt.26, sa.2, ss.961-973, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A fuzzy based assessment method for comparison of ship launching methods

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, cilt.26, sa.2, ss.781-791, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of design parameters for vessel engine room by using a modified QFD technique

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, cilt.23, ss.559-587, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using multi attribute choquet integral in site selection of wind energy plants: The case of turkey

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, cilt.20, ss.423-443, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing a Smart Clothing System for Blinds Based on Information Axiom

International Journal of Computational Intelligence Systems, cilt.6, sa.2, ss.279-292, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A quality evaluation model for the design quality of online shopping websites

Electronic Commerce Research and Applications, cilt.12, sa.2, ss.124-135, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining importance degrees of website design parameters based on interactions and types of websites

Decision Support Systems, cilt.54, sa.2, ss.1030-1043, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy multi-criteria and multi-experts evaluation of government investments in higher education: the case of Turkey

Technological and Economic Development of Economy, cilt.19, sa.4, ss.549-569, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An axiomatic decision aid for marine equipment selection in ship machinery design and installation projects

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, cilt.18, ss.223-245, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A fuzzy risk assessment model for hospital information system implementation

Expert Systems with Applications, cilt.39, sa.1, ss.1211-1218, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing a fuzzy based decision making model for risk analysis in construction project

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, cilt.17, sa.4, ss.387-405, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy multicriteria group decision making for real estate investments

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering, cilt.224, sa.4, ss.457-470, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extension of axiomatic design principles under fuzzy environment

Expert Systems with Applications, cilt.37, ss.2682-2689, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing a group decision support system based on fuzzy information axiom

Knowledge-Based Systems, cilt.23, ss.3-16, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Indicator design for passenger car using fuzzy axiomatic design principles

Expert Systems with Applications, cilt.37, ss.6470-6481, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Applications of axiomatic design principles: A literature review

Expert Systems with Applications, cilt.37, ss.6705-6717, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining design characteristics of automobile seats based on fuzzy axiomatic design principles

International Journal of Computational Intelligence Systems, cilt.3, ss.43-55, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analytical HFACS for investigating human errors in shipping accidents

Accident Analysis and Prevention, cilt.41, sa.1, ss.66-75, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new multi-attribute decision making method: Hierarchical fuzzy axiomatic design

Expert Systems with Applications, cilt.36, ss.4848-4861, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER: E-TİCARET TEDARİKÇİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.185-206, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKİNE TABANLI DİNAMİK RİSK ANALİZİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GE-LİŞTİRME

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.149-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Parameters Affecting The Smart Phone Design By Using Fuzzy Kano Model

Alphanumeric Journal, cilt.6, ss.83-92, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tersanelerde Yaşanan Mesleki Risklerin Analizi için Bulanık PapyonModel Önerisi

Journal of Eta Maritime Science, cilt.6, ss.141-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Warehouse risk assessment using interval valued intuitionistic fuzzy AHP

International Journal of the Analytic Hierarchy Process, cilt.10, sa.2, ss.243-253, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bulanık Çıkarım Tabanlı Bir Model Yardımıyla Tedarikçi Güvenilirliğinin Analizi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, sa.11, ss.120-134, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fuzzy location selection techniques

Studies in Fuzziness and Soft Computing, cilt.252, ss.329-358, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Analitik Ağ Süreci Yöntemi Üzerine Bulanık Bilgi Aksiyomu Açılımı

TMMOB Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.5-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi Sistemleri için Entegre Bakım Onarım Yönetimi Gereksiniminin Analizi

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.17-24, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ürün Tasarımıyla İlgili Kalite Kontrol Ölçütlerinin Seçiminde Uzman Sistem Yaklaşımı

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.28-40, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Intuitionistic Fuzzy Axiomatic Design Approach for the Evaluation of Solid Waste Disposal Methods

INFUS: International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019, ss.537-545

Assessment of Renewable Energy Alternatives with Pythagorean Fuzzy WASPAS Method: A Case Study of Turkey

INFUS: International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019, ss.888-895

A Hybrid Risk Assessment Method for Mining Sector Based on QFD, Fuzzy Logic and AHP

INFUS: International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019, ss.1198-1207

Hierarchy of Control Measures for Common Construction Activities: A Field Study

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), 16 - 18 Kasım 2018

Tersanelerde Yaşanan Mesleki Risklerin Analizi için Bulanık Papyon Model Önerisi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği, Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Analysis of the suplier reliability with a model based on fuzzy inference system

2nd International Conference On Economics Busisness Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 11 Mayıs 2017, ss.31

Determining and Prioritizing Main Factors of Supplier Reliability

The 11th International FLINS Conference on Decision Making and Soft Computing (FLINS2014), Joao Pessoa, Brezilya, 17 - 20 Ağustos 2014 identifier

Two Phase Method Proposal for Landfill Site Selection

3rd International Fuzzy System Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013

Evaluation of Service Quality of Public Hospitals Using Multiple Criteria Decision Making

26th European Conference on Operational Research, ROMA, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013

A Modified QFD Technique For Product R D

Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Proceedings of the 10th International FLINS Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2012 identifier

Determining the best design via entropy of design matrix

9th International FLINS Conference, (FLINS 2010), 2 Ağustos - 04 Ekim 2010 identifier identifier

Establishing an international MBA program for shipping executives: ManagingOR/MS foundation towards a unique curriculum design

2009 International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2009, Troyes, Fransa, 6 - 09 Temmuz 2009, ss.459-463 identifier

Appraisal of affecting factors on marine engineers' performance using FAHPbased on modified Chang's algorithm

2009 International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2009, Troyes, Fransa, 6 - 09 Temmuz 2009, ss.464-469 identifier

Prioritization of the VIQ items within SIRE program for an oil tanker ship

2009 International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2009, Troyes, Fransa, 6 - 09 Temmuz 2009, ss.449-452 identifier

Axiomatic Decision Model Proposal on Marine Vendor Selection Problem

VI. International Logistic and Supply Chain Congress, 6 - 07 Ekim 2008

Multi Attribute Group Decision Making On Real Estate Investment Under Fuzzy Environment

Information Sciences, SALTLAKE CITY, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 24 Temmuz 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Website Design Using Pythagorean FuzzyAxiomatic Design

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.169-183, 2020

Customer Oriented Product Design and Intelligence

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.3-20, 2020

Design of Noise-Canceling Earmuffswith Quality Function Deployment

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.23-34, 2020

Integration of Quality FunctionDeployment with IVIF-AHP and Kano Model for Customer Oriented Product Design

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.93-106, 2020

Classification of Laptop DesignAttributes Using Fuzzy Kano Model

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.239-250, 2020

Mobile Application Design by UsingModified Fuzzy Kano Model

Customer Oriented Product DesignIntelligent and Fuzzy Techniques, Cengiz Kahraman, Selcuk Cebi, Editör, Springer, ss.215-237, 2020

Analysis of Usability Test ParametersAffecting the Mobile Application Designsby Using Spherical Fuzzy Sets

Decision Making with Spherical Fuzzy Sets:Theory and Applications, Fatma Kutlu Gündogdu, Cengiz Kahraman, Editör, Springer, Cham, ss.431-452, 2020

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Technology Roadmap for Industry 4.0

Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Ustundag A, Cevikcan E, Editör, Springer, London/Berlin , İsviçre, ss.95-103, 2017

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi, Selçuk Çebi, Editör, Atatürk Akdeniz Üniversitesi Yayınları Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.150-180, 2017

Maritime Environmental Disaster Management Using Intelligent Techniques

Intelligence Systems in Environmental Management Theory and Applications, Kahraman Cengiz, Ucal Sari Irem, Editör, Springer, ss.135-155, 2017

Mühendislik Deneylerinin Tasarımı

Mühendislik İstatistiği, Coşkun Özkan, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.360-437, 2017

Computational Intelligence Techniques for Risk Management in Decision Making

Handbook on Decision Making Vol 2 Risk Management in Decision Making, Jie Lu, Lakhmi C. Jain and Guangquan Zhang, Editör, Springer, ss.9-38, 2012

Group Decision Making for Advanced Manufacturing Technology Selection Using the Choquet Integral

Technologies for Supporting Resoning Communities and Collaborative Decision Making: Cooperative Approaches, John Yearwood and Andrew Stranieri, Editör, Global Engineering Documents , Pennsylvania, ss.193-212, 2011

Intelligent Techniques in the Evaluation of Emerging Energy Technologies

Innovation in Power, Control, and Optimization: Emerging Energy Technologies, P. Vasant,N. Barsoum,J. Webb, Editör, Global Publications , Pennsylvania, ss.164-197, 2011

Fuzzy Location Selection Techniques

Production Engineering and Management under Fuzziness, Cengiz Kahraman and Mesut Yavuz, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.329-358, 2010