Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reply to comment on "Electronically tunable floating inductance simulator"

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.66, ss.86-88, 2012

Reply to comment on "Electronically tunable floating inductance simulator"

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.66, ss.86-88, 2012

Current mode leapfrog ladder filters using a new active block

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.64, ss.503-511, 2010 Özet

Floating Immittance Function Simulator and Its Applications

CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, cilt.28, ss.55-63, 2009 Özet

Electronically tunable floating inductance simulator

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.63, ss.423-427, 2009 Özet

Current-controllable fully-integrated inductor simulator using CCCIIs

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.95, ss.425-429, 2008 Özet

Nth-Order Lowpass Voltage Transfer Function Synthesis Using Current Feedback Amplifiers

Frequenz- International Journal of Telecommunication, cilt.54, ss.209-210, 2000

Nth-Order Lowpass Current Transfer Function Synthesis Using CCII Based Unity Gain Current Followers

Frequenz- International Journal of Telecommunication, cilt.54, ss.180-181, 2000

A new floating FDNR circuit using differential voltage current conveyors

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.54, ss.297-301, 2000 Özet

General Method for Both Designing and Simulating of Resistively Terminated LC Ladder Filters

Facta Universitatis, Series:Electronics and Energetics, cilt.30, ss.79-94, 1999

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chaotic Lorenz Synchronization Circuit Design for Secure Communication

IEEE 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology CEIT2018, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.1-5

An Analog Chaotic Lorenz Circuit Based on CCII+ and Multiplier

41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Atina, Yunanistan, 04 Temmuz 2018, ss.1-4

Parameter Extraction Method Using Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm for an OFET Compact Model

2018 15th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), Prag, Çek Cumhuriyeti, 02 Temmuz 2018, ss.105-108

Generalized regression neural network based efficient memristor modeling

10th International Conference on Intelligent Systems and Control, ISCO 2016, Coimbatore, Hindistan, 7 - 08 Ocak 2016
Link

Current-Mode SITO Filter Using a Single Active Component

European Conference on Circuit Theory Design, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2009, ss.133-0 Özet

CDBA Gerçeklemesi ve Basamaklı Türden LC Devre Simülasyonu

ELECO 2004 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 8 - 12 Aralık 2004
Link

Current-Mode SITO Filter Using a Single Active Component

European Conference on Circuit Theory and Design

Highly Selective Second-Order Band-pass Filter Design Using Minimum Number of Components

International Conference on Circuits and Systems for Communications

Otomatik Park Sistemi

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı

Flash Bellekli Mikrodenetleyici İle Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi Uygulaması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi

Koroner Sinyalinin In-Vitro Sistemde Çeşitli Akış Kontrol Cihaz ve Kapalı Çevrim Algoritmalar ile Gerçeklenmesi

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi & 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı

CDBA Gerçeklemesi ve Basamaklı Türden LC Devre Simülasyonu

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu

FPGA Kullanarak 16 Bitlik Mikroişlemci Tasarımı

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu

PID ve P-Dinamik Değişim Sınırlayıcı (P-DDS) ile Debi Kontrolü

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı