Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A parametric study on privatization revenues of the electricity distribution companies in Turkey

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.979-993, 2016 Özet

Cost analysis for FGD units of coal-fired power plants: a case study in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.983-994, 2012 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Load Frequency Control of Two Area Interconnected Power System Using Fuzzy Logic Control and PID Controller

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Paris, Fransa, 14 Ekim 2018, ss.1253-1258

Review of Reduction and Simplification Methods for Transmission Networks

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2017, ss.206

Obtaining Optimal Spinning Reserve and Unit Commitment Considering The Socio-Economic Parameters

5th European Conference on Renewable Energy Systems- ECRES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 01 Ocak 2017, ss.1

Floresan Lambaların Harmonik Güç Hesapları Ve Ölçümü

V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2013, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013

Non-sinüsoidal Yüklerin Elektrik Enerjisi Kayıpları Üzerindeki Etkinlikleri ve Kayıp Minimizasyonu

Energy with All Aspects in the 21st Century, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 1994, ss.744-751

Kitap & Kitap Bölümleri

Enerji İletim Sistemleri Cilt 6

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2019
Link

Enerji İletim Sistemleri Cilt 5

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2018

Mühendislik Ekonomisi

Efe Akademi, İstanbul, 2018
Link

Enerji İletim Hatları Cilt 1

Efe Yayıncılık, İstanbul, 2017

Enerji İletim Hatları Problemleri

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2017

Elektrik Enerjisi Ekonomisi

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008