Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A parametric study on privatization revenues of the electricity distribution companies in Turkey

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.979-993, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

FGD investments as part of energy policy: A case study for Turkey

ENERGY POLICY, cilt.62, ss.1461-1469, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Cost analysis for FGD units of coal-fired power plants: a case study in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.983-994, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The analysis and simulation of voltage distribution over string insulators using Matlab/Simulink

ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, cilt.36, ss.109-123, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Demand Side Management on Spinning Reserve Requirements Designation

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.7, ss.946-953, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A New Approach for Power-Factor Correction in Power Systems Having Load Asymmetry

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.3, ss.59-66, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yük Dengesizliği İçeren Enerji sistemlerindeki Reaktif Güç Kompanzasyonunun Kayıp Minimizasyonu Üzerindeki Etkinliği

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.7, ss.51-63, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortak Çalışan Hidrolik-Termik Santrallara İlişkin Optimal Büyüklüklerin Belirlenmesi

DSİ Teknik Bülteni, ss.43-49, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

State-Space Analysis of DC Machines Using Linear and Non-linear Models

Modelling, Simulation and Control, A,, cilt.29, ss.11-21, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ENERJİ İLETİM HAVA HATLARINDAKİ KUŞKOVAR SİSTEMLERİNİNEKONOMİK ANALİZİ

International Marmara Social SciencesCongress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.422-428

ENERJİ İLETİM HAVA HATLARINDA BUZ YÜKÜ NEDENİYLE OLUŞAN HASARMALİYETLERİNİN ENDEKS SAYILARI KULLANILARAK ANALİZİ

International Marmara Social SciencesCongress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.415-421

ORMANLIK ALANLARDA TESİS EDİLECEK ENERJİ İLETİM HATLARININİZİN BEDELLERİNİN EKONOMİK ANALİZi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal BilimlerKongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1147-1155

RÜZGȂR SANTALLERİ İÇİN FİNANSMAN MODELERİ VEAĞIRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MALİYETİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1139-1146

Load Frequency Control of Two Area Interconnected Power System Using Fuzzy Logic Control and PID Controller

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Paris, Fransa, 14 Ekim 2018, ss.1253-1258

Obtaining Optimal Spinning Reserve and Unit Commitment Consıdering The Socio-Economic Parameters

5th European Conference on Renewable Energy Systems, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Ağustos 2017

Review of Reduction and Simplification Methods for Transmission Networks

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2017, ss.206

Obtaining Optimal Spinning Reserve and Unit Commitment Considering The Socio-Economic Parameters

5th European Conference on Renewable Energy Systems- ECRES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 01 Ocak 2017, ss.1

Floresan Lambaların Harmonik Güç Hesapları Ve Ölçümü

V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2013, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013

Non-sinüsoidal Yüklerin Elektrik Enerjisi Kayıpları Üzerindeki Etkinlikleri ve Kayıp Minimizasyonu

Energy with All Aspects in the 21st Century, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 1994, ss.744-751

Kitap & Kitap Bölümleri

Enerji İletim Sistemleri Cilt 6

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2019

Enerji İletim Sistemleri Cilt 2 Kısım 2

Birsen Basım Yayın, İstanbul, 2019

Enerji Iletim Sistemleri Cilt 1

Birsen Basım Yayın, İstanbul, 2019

Enerji İletim Sistemleri Cilt 2 Kısım 1

Birsen Basım Yayın, İstanbul, 2019

Enerji İletim Sistemleri Cilt 5

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2018

Mühendislik Ekonomisi

Efe Akademi, İstanbul, 2018

Enerji İletim Sistemleri Cilt 4

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2018

Enerji İletim Hatları Cilt 1

Efe Yayıncılık, İstanbul, 2017

Enerji İletim Hatları Problemleri

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2017

Elektrik Enerjisi Ekonomisi

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008