General Information

Institutional Information: Faculty Of Mechanical Engineering, Department Of Industry Engineering, Industry Engineering
Research Areas: Industrial Engineering, Engineering and Technology

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

398

Citation (Scopus)

491

H-Index (WoS)

11

H-Index (Scopus)

11

Project

14

Thesis Advisory

6

Open Access

53
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ, 2015 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında aldı. Doktora eğitimi sırasında, teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi ve veri madenciliği alanlarında araştırmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde Iowa Üniversitesinde Zeki Sistemler Laboratuvarında çalıştı. Teknoloji tahmini, inovasyon sistemlerinin kurulumu ve yönetimi ile patent analizi konularına odaklanan Doç.Dr. Altuntaş, son yıllarda risk analizi ve yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında da çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası saygın bilimsel dergilerde çok sayıda makale, kitap bölümü ve ulusal/uluslararası konferans bildirisi yayınladı. Alanında TUBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP birimi ve özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen projeleri de bulunan Doç. Dr. Altuntaş, yazılım, inşaat, gıda, plastik ve tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren çeşitli firmalarda inovasyon yönetim sistemlerinin kurulması, ARGE merkezlerinin inovasyon kapasitesinin arttırılması, kurumsal inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimde süreç inovasyonlarını gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır. Teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi/analizi ve veri madenciliği alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Üniversitedeki akademik görevi ile birlikte 2020 yılından beri üniversitenin kalite koordinatörü olarak da görev yapmaktadır.Contact