General Information

Biography

Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ, 2015 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. Altuntaş, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında aldı. Doç.Dr. Altuntaş, Doktora eğitimi sırasında, teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi ve veri madenciliği alanlarında araştırmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde Iowa Üniversitesinde Zeki Sistemler Laboratuvarında çalıştı. Teknoloji tahmini, inovasyon sistemlerinin kurulumu ve yönetimi ile patent analizi konularına odaklanan Doç.Dr. Altuntaş, son yıllarda risk analizi ve yönetimi konularında da çalışmalar yapmaktadır. Doç. Dr. Altuntaş’ın, uluslararası saygın bilimsel dergilerde çok sayıda makale, kitap bölümü ve ulusal/uluslararası konferans bildirisi yayınladı. Alanında TUBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP birimi ve özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen projeleri de bulunan Doç. Dr. Altuntaş, çeşitli firmalarda inovasyon yönetim sistemlerinin kurulması, ARGE merkezlerinin inovasyon kapasitesinin arttırılması, kurumsal inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimde süreç inovasyonlarını gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır. Teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi ve veri madenciliği alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Mechanical Engineering
Department
Department of Industry Engineering
Program
Operations Research

Contact