Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalite fonksiyonu göçerimi (KFG) ile askeri havacılıktaki bakım faaliyetleri için yeni ürün tasarımı

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.34, ss.2189-2202, 2019
Link

Forecasting technology success based on patent data

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.96, ss.202-214, 2015 Özet

Analysis of patent documents with weighted association rules

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.92, ss.249-262, 2015 Özet
Link

A fuzzy DEMATEL-based solution approach for facility layout problem: a case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.73, ss.749-771, 2014 Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Savunma Sanayiinde Teknoloji Gelişimi Mühimmat ve Tahrip Teknolojileri Üzerine Bir Uygulama

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİM DERGİSİ, cilt.5, ss.105-123, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Innovative new product development: a case study

3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1-8

Siğillerde Tedavi Başarısının Bileşik Makine Öğrenme Tekniklerine Dayalı Sınıflandırılması

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

İNOVASYON, FİRMA PERFORMANSI VE REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ: TÜRK SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA

19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 17 - 20 Ekim 2018

İMALAT SANAYİİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ İŞ GÜNÜ KAYBI BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

7th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Baku, Azerbaycan, 11 Ekim 2018, ss.240-254
Link

Gelişmekte Olan Teknolojilerin Kümeleme Algoritmalarına Dayalı Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YA/EM 2018, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Dördüncü Sanayi Devrimi için Bir Yatırım Teşvik Sistemi Önerisi

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YA/EM 2018, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Technology Evaluation with HUP-Growth Mining Algorithm

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 Mayıs 2018

Türkiye’de 2013–2016 Yıllarında En Çok İş Kazası Yaşanan İlk Üç Sektörün Değerlendirilmesi

3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.101-102
Link

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ

3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.99-100
Link

Investigation of Occupational Accidents in Health Care

8th International Congress on Healtcare Management, Antalya, Türkiye, 13 Aralık 2017, ss.36
Link

Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi

8.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2017, ss.36

İş Sağliği ve Güvenliği İçin Fmea ve Bifpet Algoritmasina Dayanan Bir Risk Değerlendirme Yöntemi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.185 Özet
Link

“İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN FMEA VE BİFPET ALGORİTMASİNA DAYANAN BİR RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Relationships between occupational safety culture and the physical and psychological health of employees

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Rabat,Morocco, Fas, 11 Nisan 2017, ss.1231
Link

Hospital service quality improvement based on SERVQUAL model

Internatıonal Conference on Advances in Science and Arts Istanbul 2017, 29 - 31 Mart 2017

Türkiye’de Yabancı Sermayeli Kuruluşların Piyasa Yapısı

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.98-99
Link

Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörünün Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 30 Eylül 2016

Facility layout design selection by the technique of precise order preference

7th International Research Meeting in Business and Management, 11 - 12 Temmuz 2016
Link

Failure modes and effects analysis for cogeneration unit in a wastewater treatment plant

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

Application of FMEA to Welding Process in Shipyards A Case Study

8th International Conference on Occupational Safety & Health, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2016, ss.895-900
Link

A bibliometric analysis of research related to fuzzy association rules

FUZZYSS’xx15: 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5 - 06 Kasım 2015

A causal and effect model for knowledge flow analysis among firms

Joint International Symposium on '44th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE 44)' and'9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems (IMSS’14)', 14 - 16 Ekim 2014

Fuzzy Association Rules in Assessing of Innovation Capability of Organization

3th International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.1-5

A framework for the prediction of innovation capability of an investment project

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.1-20

MOORA Yöntemi İle Ekskavatör Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.1-2

A fuzzy weighted association rule based solution approach to facility layout problem

FUZZYSS'11: 2nd International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2011, ss.133-137

Evaluation Index System of Technology Commercialization Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP

FUZZYSS'11: 2nd International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2011, ss.264-271

Facility Layout Using Weighted Association Rule-Based Data Mining Algorithms: Evaluation with Simulation

The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010, ss.338-340

Montaj Hattı Dengelemede Yeni Bir Yöntem: En Büyük Eleme Yöntemi

8.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2008

Üretim Sistemlerindeki Tezgâh Yerleşim Düzenlemesi İçin Yeni Bir Yöntem: Tezgâh Ve Ürün Ağırlıklandırma Yöntemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Bir İşletmede Çözüm Yaklaşımları Üzerinde Bir Uygulama

9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2008, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağdaş Endüstri Mühendisliği

Sosyal Ağ Analizi ile Teknolojilerin İncelenmesi, Ercan Öztemel, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.397-404, 2019

Mühendislik İstatistiği

Mühendislik İstatistiği, Coşkun Özkan, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.1-20, 2017