Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A clustering-based approach for the evaluation of candidate emerging technologies

SCIENTOMETRICS, cilt.124, sa.2, ss.1157-1177, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring patient dissatisfaction: a methodology based on SERVQUAL scale and statistical process control charts

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.31, ss.978-1008, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of occupational risks In Turkish manufacturing systems with data-driven models

JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS, cilt.53, ss.169-182, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk analysis for occupational safety and health in the textile industry: Integration of FMEA, FTA, and BIFPET methods

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, cilt.72, ss.222-240, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hazard and Risk Analysis for Ring Spinning Yarn Production Process by Integrated FTA-FMEA Approach

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.29, sa.3, ss.208-218, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparing the innovation performance of EU candidate countries: an entropy-based TOPSIS approach

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, cilt.30, sa.1, ss.31-54, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel approach based on utility mining for store layout: a case study in a supermarket

INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, cilt.117, sa.2, ss.304-319, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of corporate innovation capability with a data-mining approach: industrial case studies

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.102, ss.58-68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting the innovation capability of investment projects using the BIFPET algorithm: a framework and case study

Journal of Engineering Research, cilt.4, sa.4, ss.151-177, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FUZZY DEMATEL METHOD TO EVALUATE THE DIMENSIONS OF MARKETING RESOURCES: AN APPLICATION IN SMEs

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, cilt.17, sa.3, ss.347-364, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF EXCAVATOR TECHNOLOGIES: APPLICATION OF DATA FUSION BASED MULTIMOORA METHODS

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, cilt.21, sa.8, ss.977-997, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Forecasting technology success based on patent data

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.96, ss.202-214, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of patent documents with weighted association rules

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.92, ss.249-262, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel approach based on DEMATEL method and patent citation analysis for prioritizing a portfolio of investment projects

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.42, sa.3, ss.1003-1012, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A fuzzy DEMATEL-based solution approach for facility layout problem: a case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.73, ss.749-771, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Facility layout using weighted association rule-based data mining algorithms: Evaluation with simulation

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.39, sa.1, ss.3-13, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An evaluation index system for prediction of technology commercialization of investment projects

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.23, sa.6, ss.327-343, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de 1974-2016 Yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Profili

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, ss.509-539, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havacılık Sektöründe Bakım Kolaylığı için Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Uygulamaları

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, sa.55, ss.211-228, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Application of an aggregation technique to facility layout design selection

Journal of Thermal Engineering, cilt.3, sa.1, ss.1078-1088, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Savunma Sanayiinde Teknoloji Gelişimi Mühimmat ve Tahrip Teknolojileri Üzerine Bir Uygulama

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİM DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.105-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzzy weighted association rule based solution approaches for facility layout problem in cellular manufacturing system

International Journal of Industrial and Systems Engineering, cilt.15, sa.3, ss.253-271, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzzy weighted association rule based solution approaches to facility layout problem in cellular manufacturing system

International Journal of Industrial and Systems Engineering, cilt.15, sa.3, ss.253-271, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Birliktelik Kısıtları Altında Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi Ve Bir İşletmede Uygulama

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.29-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malzeme Taşıma Odaklı Planlama İçin Üretim Sistemlerindeki Tezgâh Yerleşim Düzenlerinin Benzetim Analizi İle Karşılaştırılması

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.203-214, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Forecasting wind power generation using machine learning techniques: a case study

International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, Hatay, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2019, ss.1-2

Data-driven analysis of occupational accidents in Turkish transportation sector

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019, ss.1-10

Innovative new product development: a case study

3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1-8

Siğillerde Tedavi Başarısının Bileşik Makine Öğrenme Tekniklerine Dayalı Sınıflandırılması

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

İNOVASYON, FİRMA PERFORMANSI VE REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ: TÜRK SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA

19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 17 - 20 Ekim 2018

İMALAT SANAYİİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ İŞ GÜNÜ KAYBI BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

7th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Baku, Azerbaycan, 11 Ekim 2018, ss.240-254

Dördüncü Sanayi Devrimi için Bir Yatırım Teşvik Sistemi Önerisi

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YA/EM 2018, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Gelişmekte Olan Teknolojilerin Kümeleme Algoritmalarına Dayalı Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YA/EM 2018, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Technology Evaluation with HUP-Growth Mining Algorithm

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 Mayıs 2018

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ

3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.99-100

Türkiye’de 2013–2016 Yıllarında En Çok İş Kazası Yaşanan İlk Üç Sektörün Değerlendirilmesi

3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.101-102

Investigation of Occupational Accidents in Health Care

8th International Congress on Healtcare Management, Antalya, Türkiye, 13 Aralık 2017, ss.36

İş Sağliği ve Güvenliği İçin Fmea ve Bifpet Algoritmasina Dayanan Bir Risk Değerlendirme Yöntemi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.185

Hospital service quality improvement based on SERVQUAL model

Internatıonal Conference on Advances in Science and Arts Istanbul 2017, 29 - 31 Mart 2017

Türkiye’de Yabancı Sermayeli Kuruluşların Piyasa Yapısı

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.98-99

Relationships between occupational safety culture and the physical and psychological health of employees

7th Annual Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM 2017, Rabat, Fas, 11 - 13 Nisan 2017, ss.1231 identifier

Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörünün Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 30 Eylül 2016

Facility layout design selection by the technique of precise order preference

7th International Research Meeting in Business and Management, 11 - 12 Temmuz 2016

Failure modes and effects analysis for cogeneration unit in a wastewater treatment plant

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

Application of FMEA to Welding Process in Shipyards A Case Study

8th International Conference on Occupational Safety & Health, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2016, ss.895-900

A bibliometric analysis of research related to fuzzy association rules

FUZZYSS’xx15: 4th International Fuzzy Systems Symposium, 5 - 06 Kasım 2015

A causal and effect model for knowledge flow analysis among firms

Joint International Symposium on '44th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE 44)' and'9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems (IMSS’14)', 14 - 16 Ekim 2014 identifier

Fuzzy Association Rules in Assessing of Innovation Capability of Organization

3th International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.1-5

A framework for the prediction of innovation capability of an investment project

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012, ss.1-20

MOORA Yöntemi İle Ekskavatör Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32.Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.1-2

A fuzzy weighted association rule based solution approach to facility layout problem

FUZZYSS'11: 2nd International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2011, ss.133-137

Evaluation Index System of Technology Commercialization Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP

FUZZYSS'11: 2nd International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2011, ss.264-271

Facility Layout Using Weighted Association Rule-Based Data Mining Algorithms: Evaluation with Simulation

The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010, ss.338-340

İs Dünyasında Rekabet İçin Yeni Bir Slogan: Etiksel Üstünlük ile Fark

Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2009

Montaj Hattı Dengelemede Yeni Bir Yöntem: En Büyük Eleme Yöntemi

8.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2008

Üretim Sistemlerindeki Tezgâh Yerleşim Düzenlemesi İçin Yeni Bir Yöntem: Tezgâh Ve Ürün Ağırlıklandırma Yöntemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Bir İşletmede Çözüm Yaklaşımları Üzerinde Bir Uygulama

9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2008, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Ağ Analizi ile Teknolojilerin İncelenmesi

Çağdaş Endüstri Mühendisliği, Ercan Öztemel, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.397-404, 2019

Mühendislik İstatistiği

Mühendislik İstatistiği, Coşkun Özkan, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.1-20, 2017