Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“GÖVDE - GEÇMİŞE AKAN ŞİMDİ” İSİMLİ DANS PERFORMANSININ TASARIM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, ss.42-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konseptin Harekete Dönüşmesi: “Underskin/Derinin Altı” Dans Projesi

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.381-392, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedensel Zihinsel Gelişim Hareket Kabiliyeti ve Öğrenme Sürecine Dans Eğitiminin Katkıları

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.11, ss.171-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SENTEZLENMİŞ DÜŞÜNSEL İMGELERİN BİR DANS KOREOGRAFİSİNE DÖNÜŞÜMÜ: “ÜÇ” DANS PROJESİ

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Beden Tek Devinim Kontak Doğaçlama

Mimesis Tiyatro / Çeviri- Araştırma Dergisi, ss.341-346, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

'Gövde- Geçmişe Akan Şimdi' İsimli Dans Performansının Tasarım Sürecinin İncelenmesi

5. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 22 Temmuz - 26 Eylül 2019, ss.76

Modern Dans Anlayışı Üzerinden Ontolojik Yaklaşım Örneği İzole

", 2.Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2013, ss.2169-2180

DO DIFFERENT MUSCLE ACTIVITIES HAVE DIFFERENT EFFECTS ON SPONTANEOUS ELECTRICAL ACTIVITY OF THE BRAIN?

Joint Congress of FEPS and Turkish Society of Physiological Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2011, cilt.203, no.686, ss.0-1

DOES IMAGINATION AFFECT THE ELECTRICAL ACTIVITY OF THE BRAIN

Acta Physiologica, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2011, cilt.9, no.2, ss.257-263

THE EVALUATION OF THE VISUAL COGNITIVE FUNCTION FOR THE PROFESSIONAL DANCERS AND SPORTSMEN

Joint Congress of FEPS and Turkish Society of Physiological Sciences, 01 Eylül 2011, cilt.203

Kitap & Kitap Bölümleri

Kavramdan Harekete

Dansta Serbest Yazılar, Prof. Nihal Cömert, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.209-236, 2017