Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ekim 2018Best Graduate Student Paper Award (En İyi Doktora Öğrencisi Makalesi Ödülü)

    International Multidisciplinary Conference on FDI, Investment Promotion and Economic Development, October 25-26, 2018, Istanbul Technical University. İTÜ Ekonomi Bölümü, İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

  • Ekim 2017İkincilik - Telekomcular Derneği Ödüllü Makale Yarışması: Türk Telekom Özelleştirmesi ve Sonuçları

    Telekomcular Derneği

  • Nisan 2012SOSBİLKO Ekonomi Araştırmaları Ödülü 2012

    II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı