Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rekabetin Sefaleti: Telgraftan Mobil Telefona Türkiye’de Yabancı Sermaye ve Rekabet Dayatması

1. Eleştirel Sosyal Bilimler Kongresi: Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mart 2019, ss.1 Özet
Link

Meşgul Çalan Telefon: Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar

International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment, Investment Promotion and Economic Development, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.100 Özet
Link

Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.127-128 Özet
Link

Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.554-563 Özet
Link

Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.564-577 Özet
Link

Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara., Ankara, Türkiye, 29 Kasım 2017, ss.217 Özet
Link

Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy

Third Annual International Conference on Social Sciences (AICSS) 2017, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.22
Link

Turkish Broadband Policies in Perspective

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2016, ss.100
Link

Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, İtalya, 06 Şubat 2014, ss.1 Özet
Link

What’s happening to higher education of economics in Turkey?

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2013, ss.187
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Multidisciplinary Perspectives in Education

What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.349-356, 2014

Diğer Yayınlar