Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Telekom Özelleştirmesinin İstihdam, Yatırım ve Hizmetlere Erişim Açısından Sonuçları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.56, ss.157-190, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.34-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Telekomünikasyon Sektörü ve İdari Yapısına İlişkin Düşünceler

Praksis, no.30, ss.97-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.111-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mütarekenin İlk Günlerinde Yedek Subaylar Neden Örgütlendiler?

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss.53-71, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rekabetin Sefaleti: Telgraftan Mobil Telefona Türkiye’de Yabancı Sermaye ve Rekabet Dayatması

1. Eleştirel Sosyal Bilimler Kongresi: Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mart 2019, ss.1 Creative Commons License

Posta Bağımlılığı: Ekonomi-Politik Perspektifinden Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihine Bakış

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, ss.12

Meşgul Çalan Telefon: Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar

International Multidisciplinary Conference on Foreign Direct Investment, Investment Promotion and Economic Development, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.100 Creative Commons License

Türk Telekom Batıyor, Ne Yapmalı? Sol bir Telekomünikasyon Politikası Arayışı

13. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.127-128 Creative Commons License

Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.554-563 Creative Commons License

Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.564-577 Creative Commons License

Altyapı Kalkınması Yeniden: Telekomünikasyon Politikası Literatürünün Eleştirel Okuması

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara., Ankara, Türkiye, 29 Kasım 2017, ss.217 Creative Commons License

Net Neutrality Policy in the United States and Insights for Turkish Policy

Third Annual International Conference on Social Sciences (AICSS) 2017, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.22 Creative Commons License

Turkish Broadband Policies in Perspective

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2016, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2016, ss.100 Creative Commons License

Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, İtalya, 06 Şubat 2014, ss.1 Creative Commons License

What’s happening to higher education of economics in Turkey?

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2013, ss.187 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education

Multidisciplinary Perspectives in Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.349-356, 2014

Diğer Yayınlar