Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Editör

 • 2014 - Devam Ediyor International Journal of Social and Educational Sciences

  Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Aralık 2019VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

  İstanbul

 • Aralık 2019Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Suriye'de Hakimiyet Mücadelesi ve Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

  İstanbul

 • Aralık 20195. International Euroasia Conference on Scientific Researches and Recent Trends

  Baku

 • Ekim 20195. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu

  Tunis

 • Haziran 2019Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı-1

  Konya

 • Mart 2019R Proğramlama Dili ve Veri Analizi

  İstanbul

 • Aralık 2018V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

  İstanbul

 • Aralık 2018Vefatının 100. Yılında II. Abdülhamid Han

  İstanbul

 • Ekim 2018X. International Balkan and Near Easten Social Sciences Congress

  Skopje

 • Ekim 2018Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî

  Balıkesir

 • Ekim 2018Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu

  Bitlis

 • Eylül 2018Current Issues and Challenges of Migrations and Interculturel Relations

  İstanbul

 • Nisan 2018ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) Eğitim Semineri

  İstanbul

 • Aralık 2017IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu

  İstanbul

 • Aralık 2017100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü's-Selâm) ve Kûtü'l-Amâre Sempozyumu

  İstanbul

 • Kasım 2017Uluslararası Lale Devri'nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu

  Nevşehir

 • Kasım 2017Güngören Eğitim Platformu

  İstanbul

 • Mayıs 2017Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa

  Şanlıurfa

 • Nisan 2017Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihcilik Sempozyumu

  Ankara

 • Nisan 2017Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu

  Mardin

 • Mart 201718 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü

  İstanbul

 • Aralık 20166th International Balkan Annual Conference / Turkey and Serbia: Changing Political and Socia-Economic Dynamics in the Balkans

  Belgrade

 • Aralık 2016III. Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

  İstanbul

 • Ekim 20161st International Conference on Studies in Turkology (ICOSTURK 2016, Barcelona)

  Barcelona

 • Nisan 201613th Asian Apicultural Association Conference

  Jiddah

 • Ekim 2015Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-II Karamanoğulları Beyliği

  Karaman

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2017Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2017IOJES-International Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017International Journal of Social an Education Sciences

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2016EKEV Akademi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2015Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2015History Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2014Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014EKEV Akademi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014The Journal of Academic Social Sciences Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2014Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2013Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu

  Bildiri (Tam Metin)

 • Haziran 2012IOJES-Internation Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2012The Journal Of Academic Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012International Online Journal of Educational Sciences-İOJES

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010History Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2009Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2009Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2013 - 2013Erasmus Programı, Ders Verme

  Universitaet Salzburg, Avusturya