Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Editör

 • 2014 - Devam Ediyor International Journal of Social and Educational Sciences

  Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2017IOJES-International Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017International Journal of Social an Education Sciences

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2016EKEV Akademi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2015Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2015History Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2014Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014EKEV Akademi Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014The Journal of Academic Social Sciences Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2014Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2013Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012The Journal Of Academic Social Science Studies

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012IOJES-Internation Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012International Online Journal of Educational Sciences-İOJES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010History Studies

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009Turkish Studies

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi