Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Editör

 • 2014 - Devam Ediyor International Journal of Social and Educational Sciences

  Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2017 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2017 IOJES-International Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017 International Journal of Social an Education Sciences

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2016 EKEV Akademi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2015 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2015 History Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2014 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014 EKEV Akademi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2014 The Journal of Academic Social Sciences Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2014 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2012 Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu

  Bildiri (Tam Metin)

 • Haziran 2012 The Journal Of Academic Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2012 IOJES-Internation Online Journal of Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012 Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012 International Online Journal of Educational Sciences-İOJES

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010 Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2010 History Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2009 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2009 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2013 - 2013Erasmus Programı, Ders Verme

  Universitaet Salzburg, Avusturya