Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arms Smuggling across Ottoman Borders in the Second Half of the 19th Century

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.18, ss.297-312, 2016 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.159-174, 2018

Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.1-16, 2018 Özet

Seyyahların Piri Evliyâ Çelebi: Seyahat mı? Şefaat mı?

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.4, ss.25-35, 2017 Özet
Link

XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye (Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme

(JASSS) The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, no.3, ss.169-182, 2012
Link

XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika

AVRASYA ETÜDLERİ, no.40, ss.287-300, 2011
Link

Gündoğmuş(Antalya) ve Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi ve Bu Efsane Üzerine Bir Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Karadeniz Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, no.4, ss.47-55, 2011
Link

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alaiye Sancağının İdari Yapısı ve Nüfus Durumu

Uluslararası Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(TUBAR), no.29, ss.275-291, 2011
Link

Osmanlı Devletinde Yabancı Dil Eğitimi

Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, no.16, ss.1783-1800, 2010
Link

Osmanlı İdaresinde Telafer

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.184, ss.79-95, 2010
Link

Telafer’in Stratejik Önemi ve Türkmenler

Avrasya Etüdleri Dergisi, no.36, ss.137-155, 2009
Link

Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası

Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, no.16, ss.1779-1793, 2009
Link

II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.18, ss.189-203, 2007
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Selçukluları Döneminde Menâkıpnâmeler ve TürkEğitim Tarihi Açısından Önemi

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.77-91
Link

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ile Şeyhülislam Feyzullah Efendi Arasında Nüfuz Mücadelesi ve III. Ahmed’xxin Tahta Çıkışı

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti v Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.789-802

X. IBANESS Congress Series

History Education in Pluralistic Societies, Ohrid, Makedonya, 27 Ekim 2018, ss.350-353

History Education in Pluralistic Societies

X. IBANESS Congress Series, Ohrid, Makedonya, 27 - 28 Ekim 2018, ss.350-353

Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivi ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekatına Tesiri

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 Ekim 2018, ss.1-15

Bitlis’ten Amerika’ya ermeni Göçü ve Amerika’da Ermeni Diasporası’nın Faaliyetleri

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 11 Ekim 2018, no.102, ss.102-103

Reasons for the Migration of Lebanese Arabs from their Homeland at the End of the Nineteenth Century

Current Issues and Challenges of Mıgratıons and Intercultural Relatıons, İstanbul, Türkiye, 27 Eylül 2018, ss.17

Osmanlı’da Birlikte Yaşama Kültürü: Mardin Örneği

Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin, Mardin, Türkiye, 27 Nisan - 29 Temmuz 2017, ss.57-64

Bir Medeniyet ve Kültür Merkezi Oalrak Şanlıurfa

Uluslararası Medeniyetler Beşiği Olarak Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.149-153

İbn Haldundan Naima’ya Osmanlı Tarihciliği

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık – Tarih ve Tarihcilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 Nisan 2017, ss.1-13

Strategic Importance of Belgrade City

6th International Balkan Annual Conference, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 01 Kasım 2016, ss.1-7

Karlowitz Peace Under Guns and Turkish Diplomacy in Karlowitz

1st International Conference on Studies in Turkology, Barcelona, İspanya, 14 Ekim 2016, ss.56

Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, Konya, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.535-541

Honey Production and Methods of Treatments with Honey at the Historical Documents

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Suudi Arabistan, 24 Nisan 2016, ss.1-2

Alaiye Beyliğinin Ortaya Çıkış Sürecinde Alaiye Üzerinde Osmanlı-Memluk ve Karamanoğullarının Egemenlik Mücadelesi

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II, Karaman, Türkiye, 23 Ekim 2015, ss.126-137

Biri İlim ve Kültür Şehri Sofya

II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 01 Mayıs 2014, ss.377-396

Sultan Kalavun ve Hanedanı Dönemi Afrika'da Memlükler

Uluslararası Unutulan Kıta Afrika ve Türkler, Cubiti, Cibuti, 15 Kasım 2014, ss.1-15

Bir Muhalefet Olarak Imam-i Birgivi ve Sosyal Hayata Etkileri

Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.381-387

A Tradition of Living Together and the Ottoman Empire

International Conference on Education, Culture and Identity, Sarayova, Bosna-Hersek, 06 Temmuz 2013, ss.52

XIX. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Nehir ve Göllerinde Yapılan Silah Kaçakçılığı

Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 02 Mayıs 2013, cilt.1, ss.613-621

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Yönlendirilmesinde Gelecek Vizyonu Projesi

Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2012, ss.1-10

Türkler'de Mezar Kültü Ölü Gömme ve Mezartaşı Geleneği

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Türkiye, 14 Eylül 2012, ss.215-220

Şarkikaraağaç'ta Cumbalı Evler ve Kapı Tokmakları Üzerine Bir İnceleme

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Türkiye, 14 Eylül 2012, ss.207-213

Islahatçı Bir Devlet Adamı Olarak Amcazade Hüseyin Paşa

Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2012, ss.1

Tarihi Alanya - Bozkir Yolu ve Bu Yolun Tarihi Seruveni

XII. Alanya Tarih Kültür Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 04 Mayıs 2012, cilt.1, ss.292-296

Osmanli Burokrasisinde Gurunlu Memurlar (1879-1919)

Uluslararası Gürün Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Eylül 2011, cilt.1, ss.135-142

Köprülü Sülalesi ve Köprülülerin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri

Vezirköprü Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 09 Ekim 2010, ss.495-510

Osmanlı Devletinden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları (1878-1915)

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Eylül 2010, ss.1171-1184
Link

Gaziantep’te Osmanlı Döneminde Kurulup Günümüzde Varlığını Devam Ettiren Vakıflar

Halep ve Antep Vakıfları, Halep, Suriye, 21 Aralık 2009, cilt.1, ss.199-205

Osmanlı Devletinin Son Döneminde Merzifonlu Memurlar (1879-1909)

Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 15 Ekim 2009, ss.539-553

Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Kütüphaneleri İçersindeki Önemi

7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi-Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Ankara, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.2771-2784

1700 İstanbul Antlaşması Sonrası Karadenizde Türk - Rus Ticari İlişkileri ve Karadenizin Güvenliği

I. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 09 Ekim 2008, cilt.1, ss.281-291

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’nın Kırım’la İlgili Çalışmaları (1697-1702)

Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Simferopol(Akmesçit), Ukrayna, 22 Mayıs 2008, ss.21-24

XVII. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devletinde Şiddet ve Devletin Aldığı Tedbirler

Uluslararasi Turk Kulturunde Beden Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Nisan 2007, ss.1

Antalya Gundogmus'ta Anlatilan Alageyik Efsanesi ve Avcilar Uzerindeki Etkisi

Uluslararsi Turk Kulturunde Av Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2006, ss.1

XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyıl Başlarında Denizli ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri ve İç Güvenlik

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 06 Eylül 2006, cilt.1, ss.395-398

XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Rüşvet

Uluslararasi Turk Kulturunde Hediye Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2005, ss.1

Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar

Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II, Isparta, Türkiye, 16 Mayıs 1998, cilt.3, ss.279-282

Kitap & Kitap Bölümleri

Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî

Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivî ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekâtına Tesiri, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakc, Adem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir, ss.689-709, 2019

Yeni ve Yakın Çağ Tarihi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2018
Link

TURKEY AND SERBIA: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans

Startegic Importnce of Belgrade City, Metin Ünver, Editör, Eski Babil, İstanbul, ss.11-17, 2018

İslam Tarihi ve Medeniyeti

Mustafa III, Mehmet Şeker, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.79-86, 2018

Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ile Şeyhülislam Feyzullah Efendi Arasında Nüfuz Mücadelesi ve III. Ahmet’in Tahta Çıkışı, İlyas Gökhan,Hüseyin Saraç,Gökçe Özcan, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.789-802, 2018

Yeni ve Yakın Çağ

Yeni Çağ’da Osmanlı-Batı İlişkileri ve Doğu Dünyası(1453-1789), Selim Hilmi Özkan, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.177-211, 2018
Link

Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi

İslam Öncesi, İslami Döneme Geçiş, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Kuruluş Dönemlerinde Eğitim, Mustafa Gündüz, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.1-24, 2018
Link

Osmanlı Devleti ve Diplomasi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2017
Link

Canlı Kitap

Osmanlı Kütüphanelerinin İşleyişi, Ümit Yüksel, Editör, Çamlıca, İstanbul, 2017

Orta Çağ Tarihi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2016
Link

Ahilik ve Meslek Ahlâkı

Osmanlı Döneminde Ahilik ve Ahi Teşkilatı, Ömer Akdağ, Editör, Karatay Üniversitesi, Konya, ss.82-91, 2016

Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa (1644-1702)

Türkiye Âlim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, 2015

Osmanlıdan Cumhuriyet'e Gündoğmuş

Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası, Konya, 2011

Tarih Bizi Çağırıyor

Osmanlı Devleti’nin Ehl-i Sünnet Hassâsiyeti, Osman Doğan, Selman Kılınç, Editör, Çamlıca, İstanbul, ss.154-158, 2010