Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor Sellobiozdan Biyoetanol Üretimi İçin Pichia pastoris’in Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2018 - Devam Ediyor Yabani arpada(Hordeum spontaneum ) Çinko Taşıyıcı Protein Kodlayan Genin Tam Uzunluktaki cDNA'sının klonlanması"

  TÜBİTAK Projesi

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2018 - Devam Ediyor "Zeytinden (Olea Europaea L.) CBF Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Tam Uzunluktaki cDNA'nın Klonlanması"

  TÜBİTAK Projesi

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2009 - Devam Ediyor Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi

  TÜBİTAK Projesi

  VURAL KORKUT Ş. , YURTSEVER M.

 • 2016 - 2018Als Hastalarindaki Nörofilament Ve Makrofaj Migrasyon Inhibitör Faktörü Protein Düzeylerinin Araştirilmasi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü) , ÖZEN G.

 • 2013 - 2017Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması

 • 2013 - 2017Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan Β Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2012 - 2017Organik koşullarda yetiştirilmiş fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2015 - 2016KONVANSIYONEL KOŞULLARDA YETIŞTIRILMIŞ FASULYEDEN SSH YÖNTEMIYLE IZOLE EDILEN GENLERIN ANALIZLERI

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2012 - 2013Çinko Eksik Koşullarda Yetiştirilmiş Hordeum spontaneum’dan Kurulmuş SSH Kütüphanesinden Seçilen cDNAların Moleküler Analizleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2012 - 2013ÇİNKO EKSİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ Hordeum spontaneum GÖVDE SSH KÜTÜPHANESİNDEN SEÇİLEN cDNAların MOLEKÜLER V ANALİZLERİ

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2010 - 2012Zeytinde Strese Bağlı Anlatım Yapan Genlerin Belirlenmesi Ve Moleküler Analizleri.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2008 - 2012Zeytinde CBF1/DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Strese Bağlı Anlatımlarının Analizi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2009 - 2011Çinko Eksikliği Durumunda Farklı Anlatım Yapan Arpa Genlerinin Analizi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)

 • 2007 - 2011ÇİNKO EKSİKLİĞİ DURUMUNDA FARKLI ANLATIM YAPAN ARPA GENLERİNİN İZOLASYONU İÇİN BASKILAYICI ÇIKARIM HİBRİDİZASYON KÜTÜPHANELERİNİN KURULMASI

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2005 - 2010Kariyer gelişimine kaynak teşkil edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) bitkisi için cDNA kütüphanesi oluşturmak ve Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase kodlayan gen için ESTs kütüphanelerinin oluşturulması

  TÜBİTAK Projesi

  VURAL KORKUT Ş.

 • 2005 - 2007Buğdayda biyotik strese dayanıklılığı belirleyen mekanizmanın işlevsel genomiği üzerine bir çalışma: Puccinia striiformis ile enfekte edilmiş buğdaydan cDNA kütüphanesi kurulması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  VURAL KORKUT Ş. (Yürütücü)