Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

 • 2003 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Verdiği Dersler

 • LisansGENETİK 2

 • LisansGEN MÜHENDİSLİĞİ

 • Yüksek LisansİLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ

 • LisansMOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ

 • LisansBİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

 • LisansGENETİK 1

 • Yüksek LisansREKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Yönetilen Tezler

 • Endüstriyel Olarak Kullanılabilecek Lipazları Kodlayan Genlerin Zeytinden Olea europaea L.Kolonlaması ve Karakterizasyonu, Vural Korkut Ş. (Danışman) , M.Yurtsever(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • ALS hastalarındaki nörofilament ve makrofaj migrasyon inhibitör faktörü protein düzeylerinin araştırılması, Vural Korkut Ş. (Danışman) , G.ÖZEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Zeytin beta lukozidaz geni'nin pichia pastoris'te ekspresyonu, Vural Korkut Ş. (Danışman) , G.ZEYTUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Organik koşullarda yetiştirilmiş fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları, Vural Korkut Ş. (Danışman) , Ö.TURAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Konvansiyonel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yapraklarından SSH yöntemiyle izole edilen genlerin tanımlanması, Vural Korkut Ş. (Danışman) , M.KUÇAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Zeytin (Olea europaea L.) beta-glukozidaz geninin pichia pastoris'te hücre dışı ifadesi, Vural Korkut Ş. (Danışman) , S.DEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Organik ve konvansiyonel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştiriciliğinde tuz stresi uygulamasında aktivasyonu artan DREB2A geninin ekspresyonunun karşılaştırılması, Vural Korkut Ş. (Danışman) , N.ŞİMŞEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Zeytin (Olea europaea L.) yaprağından ß-glukozidaz enzimini kodlayan genin klonlanması, Vural Korkut Ş. (Danışman) , G.ÇAVUŞOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Hassas buğday (Triticum aestivum L.) seri82 çeşidinde sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) enfeksiyonu gelişiminde rol alan proteinlerin proteomik yaklaşımla incelenmesi, Vural Korkut Ş. (Danışman) , Y.EMİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Çinko eksik koşullarda yetiştirilmiş Hordeum spontaneum C. Koch gövdesinden kurulmuş baskılayıcı çıkarım hibridizasyon kütüphanesinden seçilen cDNA'ların moleküler ve biyoinformatik analizleri, Vural Korkut Ş. (Danışman) , B.IŞIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Zeytin (Olea europaea L.) bitkisinde CBF/DREB transkripsiyon faktörlerini kodlayan gen homologlarının moleküler analizleri, Vural Korkut Ş. (Danışman) , B.TACAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Çinko eksikliği durumunda farklı anlatım yapan arpa genlerinin izolasyonu için baskılayıcı çıkarım hibridizasyon kütüphanelerinin kurulması ve biyoinformatik analizleri, Vural Korkut Ş. (Danışman) , B.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Zeytin (Olea europaea) bitkisinden karbonik anhidraz enzimini kodlayan genin klonlanması, Vural Korkut Ş. (Danışman) , M.YURTSEVER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Bitkilerde CBF/DREB transkripsiyon faktörlerini kodlayan gen homologlarının zeytin (Olea europaea) bitkisinden izolasyonları, Vural Korkut Ş. (Danışman) , G.HACIMUTO(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Detection of differentially expressed genes upon compatible and incompatible inoculation of wheat with yellow rust using suppression subtractive hybridization (SSH), Vural Korkut Ş. (Eş Danışman) , Akkaya M., İ.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Complementation studies to identify genes with roles in zinc efficiency in barley, Vural Korkut Ş. (Eş Danışman) , Akkaya M., A.SEDA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007