Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Istanbul’da Planlanan Büyük Projeler ve Etkileri Üzerine

Mimarist, vol.3, no.51, pp.19-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstriyel Simbiyoz Aktivitelerinin Gelişiminde Mekansal Yığılmalar, Gömülülük ve Kurumsal Altyapının Önemi: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 8. Sempozyumu Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen Dinamikler, Yeni Sorunlar, Değişim ve Dönüşümün Sunduğı Fırsatlar, Konya, Turkey, 02 December 2021

Socio-spatial effects of coworking spaces for knowledge flow and innovation capacity: the case of Istanbul

Cities, Regions and Digital Transformations: Opportunities, Risks and Challenges, 59th Ersa Congress , Lyon, France, 27 - 30 August 2019, pp.1-10

Development of Alternative Food Networks in the Peri-Urban Areas of Istanbul

IGU CDES Mini-Conference on Rural-Urban Linkages for Sustainable Development: An Economic Geography Perspective, Innsbruck, Austria, 19 July 2018, pp.1

Kent Çeperinde Gelişen Alternatif Gıda Ağları: İstanbul Metropoliten Alanı Silivri Örneği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 7-8-9 Kasım 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 07 November 2017, pp.1-15

Networks of Solidarity within the Community Based Organizations Struggling for Beyoğlu – Istanbul

IV World Planning Congress, Global Crisis, Planning and Challenges to Spatial Justice in the North and in the South, Rio De Janerio, Brazil, 03 July 2016, pp.1

Understanding The Role of Community Based Organizations in Participatory Planning Within a Comparative Perspective: Berlin and İstanbul

55th ERSA Congress, World Renaissance: Changing roles for people and places, Lizbon, Portugal, 25 August 2015, pp.1

İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi Bütünleşme mi İstanbul daki Kentsel Gelişme Yeşil Alan Çelişkisi

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2013 Sustainable Development

Assessing Vulnerability To Social And Environmental Changes In West Aegean Coastal Side Of Turkey

54th ERSA Congress / Regional Development & Globalisation: Best Practices, St. Petersburg, Russia, 26 August 2014, pp.1-14 Sustainable Development

İstanbul’da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler mümkün mü?

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Turkey, 05 December 2013, pp.127-153 Sustainable Development

İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi/Bütünleşeme mi? İstanbul’daki Kentsel Gelişme/Yeşil Alan Çelişkisi

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, Turkey, 05 December 2013, pp.155-179 Sustainable Development

Understanding the Geography and Dynamics of Socio-Ecological Changes in Turkey

53th Congress of the European Regional Science Association, Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, Palermo, Italy, 27 August 2013, pp.1

The Spatial Trends And The Importance Of Space For Fashion Design Sector In Istanbul

“Planning to Achieve Planning to Avoid”, 26th Annual AESOP Congress, İstanbul, Turkey, 11 July 2012, pp.1-9

Defining Urban Complex Problems with Fuzzy Analysis: The Case of Söke Settlement in Turkey

ERSA 51th Congress of the European Regional Science Association, “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barselona, Spain, 30 August 2011, pp.1-11

The Effects of Global Dynamics to Urban Hierarchy: Compromising Cities Instead of Competitive Cities

ERSA 51th Congress of the European Regional Science Association, “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”, Barselona, Spain, 30 August 2011, pp.1-11

The Changing Structure of Mass Housing Development in Istanbul

50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping, Sweden, 19 August 2010, pp.1-15

Yaşam Mekanı ve Ekonomik Mekan Mücadelesi Tokyo ve İstanbul Örneği

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu - İTÜ TAŞKIŞLA, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2010

Kırsal Yerleşmelerdeki Tarım Odaklı Gelişme Eğilimine İlişkisel Yaklaşım: Aydın İli Örneği

13. Ulusal Bölge Bilimi – Bölge Planlama Kongresi, Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, İstanbul, Turkey, 11 March 2010, pp.1-9

İstanbul’da Son Yirmi Yıldaki Konut Gelişmeleri

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 03 December 2009, pp.391-411

Deprem, Planlama ve İstanbul

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nin 10. Yılında Neler Yapıldı, Niye Yapılamadı? TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 August 2009, pp.1

Kentte Yaratılanlar ve Paylaşılanlar

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 June 2009, pp.105-116

Doğal Afet Önlemi Toplumsal Afet Aracına Nasıl Dönüştürülür? Türkiye Örneği

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 February 2009, pp.1

Gated Communities: as an efficient force in the fragmentation process of Istanbul

42nd IsoCaRP Congress 2006, Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges, İstanbul, Turkey, 14 September 2006, pp.1-17

Books & Book Chapters

Development of Alternative Food Networks in the peri-urban areas of Istanbul

in: Rural- Urban Linkages for Sustainable Development, Armin Kratzer,Jutta Kister, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.143-156, 2021

Cultural Industries

in: Turkish Cultural Policy Report as Civil Perspective, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.233-249, 2020

Resistance to Urban Restructuring in Turkey

in: Urban Change and Citizenship in Times of Crisis Volume 3: Figurations of Conflict and Resistance, Bryan S. Turner, Hannah Wolf, Gregor Fitzi, Jürgen Mackert, Editor, Routledge, New York, pp.118-132, 2020

Resistance to Urban Restructuring in Turkey

in: Urban Change and Citizenship in Times of Crisis: Volume 3: Figurations of Conflict and Resistance, Bryan S. Turner,Hannah Wolf,Gregor Fitzi,Jürgen Mackert, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.118-131, 2020

Aydın’da Koruma Alanları

in: Aydın için Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Çerçevesi, Ökten A. N., Şengezer B., Editor, Aydın Ticaret Odası Yayınları, Aydın, pp.131-137, 2012

Aydın’ın Konumu, Ulaşım Bağlantıları ve Yakın Çevre İlişkisi

in: Aydın için Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Çerçevesi, Ökten A. N., Şengezer B., Editor, Aydın Ticaret Odası Yayınları, Aydın, pp.15-26, 2012

Aydın’ın Doğal Yapı Özellikleri

in: Aydın için Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Çerçevesi, Ökten A. N., Şengezer B., Editor, Aydın Ticaret Odası Yayınları, Aydın, pp.27-45, 2012

İstanbul'da Moda Sektörü: Üretimden Tasarıma

in: Yaratıcı İstanbul:Yaratıcı Sektörler ve Kent, Enlil Z., Evren Y., Editor, İstanbul Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.87-111, 2011

Kültür Endüstrileri

in: Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu, Serhan Ada, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.88-103, 2011

Kentte Yalnızlaşan İnsan

in: Planlama Felsefesi, Gürel S., Kozaman S., Tayyare E., Yüksel Ö., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.1-21, 2008

Other Publications