Doç.Dr.

Şahin ORUÇ


Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Bölümü, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Teknolojisi, İlköğretim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyal Bilimler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2011 - 2017

2011 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2007 - 2011

2007 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

1999 - 2007

1999 - 2007

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Genel Sekreter Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük

2013 - 2016

2013 - 2016

Daire Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük

2011 - 2012

2011 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Bölüm Başkanı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi/

2009 - 2010

2009 - 2010

Bölüm Başkanı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Sosyal bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı

ORUÇ Ş.

Ü.EFE(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Hikaye ve Masal Ankatıcılığı

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka Ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekler Eğitici Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka ve Akıl Oyunları

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Comic Books Use in Social Studies Lesson: Texas History

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.327-341, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminde Geçmişten Günümüze Üstün Yetenekliler için Yapılan Uygulamalar

ORUÇ Ş. , ATEŞ H., ÇAĞIR S.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Çizgi Filmlerin İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Akademik Başarılarına ve Tutum Geliştirmelerine Etkisi

BÜLBÜL S., ORUÇ Ş.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, ss.137-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ders Materyali Olarak TRT Çocuk Dergisinin Sosyal Bilgiler Programı Açısından İncelenmesi

ORUÇ Ş. , ATEŞ H.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, ss.76-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kitap Tanıtımı: Editörü Safran, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.92-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kitap Tanıtımı: Editörü Öztürk, C. (2012) Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.99-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Selim Sırrı Tarcan Ve“İbtidâi Muallimlerine Öğütlerim” Adlı Eseri

KORKMAZ V., ORUÇ Ş.

International Journal of Social Science Research, cilt.4, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Seyahatnameler

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.1, ss.46-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

5. Sınıf Öğrencilerinin Drama Yöntemini Kullanımının İncelenmesi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

International Journal of Social Science Research, cilt.7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Film Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

ORUÇ Ş. , TEYMUROĞLU B.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), cilt.2, ss.92-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Grafik Hazırlama Becerisini Kazanma Düzeyleri

ORUÇ Ş. , TOKCAN H., AKGÜN İ. H.

luslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effect Of The Use Of Multimedia On Students Performance A Case Study Of Social Studies Class

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

Educaional Research and Reviews, cilt.11, ss.877-882, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye de Üstün Yetenekliler ve Üstün Zekâlılar Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Gökhan G., ORUÇ Ş.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.113-135, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Values Education in Ottoman Empire in the Second Constitutional Period A Sample Lesson

ORUÇ Ş. , İLHAN G. O.

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1227-1235, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sources Used in the Preparation of the Social Studies Textbooks to Study in Elementary School

ORUÇ Ş.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.1309-2707, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sources Used in the Preparatıon of the Social Studies Textbooks to Studyin Elementary School

ORUÇ Ş.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.127-133, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri

ORUÇ Ş. , DENİZ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION, cilt.1, ss.19-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

OSMANLI TARİHÇİLERİNİN VEKAYİ NÜVİS GELİR KAYNAKLARI

UZUN E., ORUÇ Ş.

TurkishStudies, cilt.8, ss.373-387, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Stillerine Ve Öğrenme Sürecindeki Bireysel Farklılıklara Yönelik Algıları

ŞEKER M. , Oruç Ş.

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE VE ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ BİREYSEL FARKLILIKLARA YÖNELİK ALGILARI

ŞEKER M. , ORUÇ Ş.

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Visual Materials in Social Studies Textbooks

ORUÇ Ş.

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.11, ss.1561-1565, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanılan Harita ve Şekiller Üzerine Bir Değerlendirme

ORUÇ Ş. , LİMAN E.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.145-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Sinif Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri

ORUÇ Ş. , AKGÜN İ. H.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.51-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mizah Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

ORUÇ Ş.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.56-73, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mizah Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkis

ORUÇ Ş.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.56-73, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ

ORUÇ Ş. , AKGÜN İ. H.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.51-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi

ORUÇ Ş. , RIFAT E.

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL, ss.215-229, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Osmanlı Devleti Son Dönemlerinde Coğrafya Öğretimi: Buluş Yoluyla Öğretime Bir Örnek

ORUÇ Ş. , TOKCAN H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.1013-1024, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

OSMANLI DEVLETİ SON DÖNEMLERİNDE COĞRAFYAÖĞRETİMİ BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİME BİR ÖRNEK

TOKCAN H., ORUÇ Ş.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.1013-1024, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sosyal Bilgiler 6 Sınıf Ders Kitaplarında Edebi Ürünler

ORUÇ Ş.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.9-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARI

ORUÇ Ş. , ULUSOY K.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.121-132, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları

ORUÇ Ş. , ULUSOY K.

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Osmanlının Son Döneminde Eğitim uygulamalarında Yer alan Buluş Yöntemi ve Bu Yöntemle Yapılmış Bir Ders Örneği

ORUÇ Ş.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.139-164, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Ders Kitaplarında Savaş Olgusu

ORUÇ Ş.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.9-29, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Halil Fikret Kanad ve Coğrafya Eğitimi Üzerine Bir Eseri Coğrafya nın Tedris Usulü

ÇETİN T., ORUÇ Ş. , TOKCAN H.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Dergiİ, cilt.26, ss.1-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Satı Bey ve Tarih Öğretimi

ORUÇ Ş.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.151-160, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Çanakkale Mahşeri

ORUÇ Ş.

Türk Yurdu Dergisi, cilt.21, ss.43-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimsel Beklentileri

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S., ATEŞ H.

VI. ULUSAL ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algıları

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

VI. ULUSAL ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminde Geçmişten Günümüze Üstün Yeteneklilerİçin Yapılan Uygulamalar

ORUÇ Ş. , ATEŞ H.

VI. ULUSAL ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

2019

2019

TÜRKİYE’DE KANIT TEMELLİ TARİH ÖĞRETİMİNİN İLK ÖRNEKLERİ

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE 2019), 10 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Zekâ ve Akıl Oyunları Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bilim Merkezi Örneği

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2), 25 - 27 Nisan 2019

2019

2019

2023 EĞİTİM VİZYONUNDA MATERYAL TASARIM HEDEFLERİ

ORUÇ Ş. , ATEŞ H.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu-IFEMS 2019, 25 - 27 Nisan 2019

2018

2018

Tarihi Mekânların Tanıtımında Broşürler ve Eğitimsel İşlevi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), 10 - 12 Mayıs 2018

2018

2018

Sosyal Bilgilerde Bir Ders Materyali: Belgeseller

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Öğretim Materyali Olarak Çizgi Filmler

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Seyahatnameler

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, 12 - 14 Nisan 2018

2017

2017

Türkiye’de Zekâ ve Akıl Oyunları Eğitimi

ORUÇ Ş.

International Capacity Building Conference on: Excellence Innovation Creativity and Giftedness, 24 - 27 Aralık 2017

2017

2017

Akademik Alanda Yazılmış Olan Sosyal Bilgiler Ögretimi Kitaplarının Incelenmesi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

YILDIZ SOSYAL BILIMLER KONGRESI IV.21-22 Aralık 2017, 21 - 22 Aralık 2017

2017

2017

The Social Studies Student Teachers’ Perceptions Of Global Citizenship

İLHAN G. O. , İÇEN M. , ORUÇ Ş.

International Symposıum on Social Studies Education VI., Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Social Studies Student Teachers’ Attitudes Towards Citizenship Concept

İÇEN M. , İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

International Symposıum on Social Studies Education VI, 4 - 06 Mayıs 2017

2016

2016

Teacher Candidates Opinions On the Educational Effectiveness of Mind Games

ORUÇ Ş.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION (BARCELONA’2016), 23 - 25 Ağustos 2016

2015

2015

Zeka Oyunları Arayıcılığıyla İnternetin ve Telefonun ZararlıKullanımının Azaltılması

ORUÇ Ş. , Merve A.

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, cilt.1, ss.575-586

2015

2015

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Zekâ Oyunları ile İlgiliBilgi Düzeyleri ve Oyunların EğitimdeKullanılabilirliğine Yönelik Görüşleri

ORUÇ Ş. , İLHAN G. O.

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

2015

2015

Pedagojik Formasyon Eğitimi Programında Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Bu Programa Yönelik Bilgi ve Görüşleri

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

VII. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

2015

2015

OKUL VELİ ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNDEKİ AKSAKLIK VE EKSİKLİKLERİ GİDERMEYE YÖNELİK BİR MODEL VELİ DESTEK PROGRAMI

ORUÇ Ş. , Emir S.

USBES 2015 - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 23 - 25 Nisan 2015

2015

2015

Sosyal Bilgiler Öğretimde Çoklu Ortam Kullanımı

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

USBES 2015 - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

2014

2014

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BALKANLAR VE BALKAN ÜLKELERİ ALGISI

İLHAN G. O. , SAĞDIÇ M. , ORUÇ Ş.

YILDIZ INTERNATIONAL CONFERANCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND SOCİAL SCIENCES, 1 - 03 Eylül 2014, ss.94

2014

2014

2013 KPSS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINDA ÇIKMIŞ OLAN SORULARIN DEĞERLENDİRLMESİ

ORUÇ Ş. , ŞEKER M. , İLHAN G. O.

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

2014

2014

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ŞEKER M. , ORUÇ Ş. , İLHAN G. O.

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

2014

2014

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE GÖRÜŞLERİ

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş. , ŞEKER M.

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

2012

2012

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Yönlendirilmesinde Gelecek Vizyonu Projesi

ÖZKAN S. H. , Oruc S. , Gezer B.

Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2012, ss.1-10

2012

2012

Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı

ORUÇ Ş. , BAVLI B.

21. ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

2012

2012

Yusuf Akçura ve Tarih Eğitimi

ORUÇ Ş.

2nd International Sysposium on History Education, Trabzon, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2012

2014

2014

II MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİH ÖĞRETİMİ VE BİR TARİH DERS ÖRNEĞİNİN TAHLİLİ

ORUÇ Ş. , DÖNMEZ C.

3. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 25 - 27 Haziran 2014

2011

2011

EVLİYA ÇELEBİ SEYEHATNAMESİNDE BULGARİSTANDAKİ TÜRK İZLERİ

ENSAR F. , ORUÇ Ş. , COŞKUN E.

3. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29 Mayıs - 05 Haziran 2011, cilt.1, ss.327-335

2011

2011

TÜRKİYE DE OKUTULMAKTA OLAN ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTABINDA BALKANLAR

ORUÇ Ş. , ENSAR F. , HÜSEYİN HİLMİ A.

3. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29 Mayıs - 05 Haziran 2011, cilt.1, ss.255-264

2011

2011

Eğitim Fakülteleri İçin Özel Uygulama Okulları

ORUÇ Ş.

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27 - 29 Mayıs 2011

2011

2011

The effects of using cartoon in teaching social sciences on attitudes of students against to social science course

Oruc S. , TEYMUROĞLU B.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3211-3215

2011

2011

Graduate thesis studies about using material at social science education

Oruc S. , TEYMUROĞLU B.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3216-3221

2010

2010

Using graphic illustrations with social studies textbooks

Oruc S. , Ugurlu N. B. , TOKCAN H.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1037-1042

2010

2010

High teacher training school's teacher application exams in the late ottoman empire (second constitutionalist period)

Oruc S.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2605-2609

2009

2009

Sosyal Bilgiler 4 Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri

ORUÇ Ş. , TOKCAN H., TAY B.

The 5th International Balkan Education and Science Education in The Balkans Today, 1 - 03 Ekim 2009

2009

2009

Metaphor components and usage in the fourth grade social studiestextbook

ORUÇ Ş.

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - NEW TRENDS AND ISSUES INEDUCATIONAL SCIENCES, 3 - 06 Şubat 2009, cilt.1, ss.1151-1158

2009

2009

An educational journal published in latest years of otoman state: Tedrisat Mecmuasi

Oruc S.

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1159-1162

2007

2007

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE HAZIRLANAN PROGRAMLARIN DERS KİTAPLARINA YANSIMASI 6 SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖRNEĞİ

ORUÇ Ş.

III. SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2007, ss.142

0

0

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Balkanlar ve Balkan Ülkeleri Algısı

ORUÇ Ş. , İLHAN G. O. , SAĞDIÇ M.

YILDIZ INTERNATIONAL CONFERANCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND SOCİAL SCIENCES

0

0

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Fakültelerinden Beklentileri

Oruç Ş.

1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu

0

0

Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Bulgaristan’daki Türk İzleri

ORUÇ Ş. , ENSAR F. , ÇOŞKUN E.

3. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

0

0

Osmanlı Tarihçilerinin Gelir Kaynakları

ORUÇ Ş. , UZUN E.

I. International Symposium on History Education

0

0

Zeka Oyunları Aracılığıyla İnternetin ve Telefonun Zararlı Kullanımının Azaltılması

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı

0

0

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Görüşleri

ŞEKER M. , Oruç Ş. , Şeker M.

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Eğitim Ortamlarında Zeka Oyunları

Oruç Ş. , İlhan G. O. , İçen M.

Buğrahan Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

masal ve hikaye anlatıcılığı

ORUÇ Ş.

Buğrahan Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Öğrenci koçluğu eğitimi el kitabı

ORUÇ Ş.

Buğrahan Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Türk Eğitim Tarihi

Oruç Ş.

II. MEŞRUYİYET DÖNEMİNDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ALAN EĞİTİMİ, Mustafa Kılınç, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.171-190, 2019

2018

2018

Ders Kitaplarında Ermeni Meselesi

Oruç Ş. , Gündüz M., Şeker M. , İçen M.

Efe Akademi Yayınları, İstanbul, 2018 Creative Commons License

2017

2017

TÜRKİYE’DE TARİH EĞİTİMİ

ORUÇ Ş.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TARİH ÖĞRETİMİ, AHMET ŞİMŞEK, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.37-54, 2017

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretimi

ORUÇ Ş.

Farklılaştırılmış Öğretim, Tay B., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.82-102, 2016

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretimi

ORUÇ Ş.

Farklılaştırılmış Öğretim, Bayram Tay, Editör, Anı yayıncılık, Ankara, ss.82-102, 2016

2015

2015

Benim Öğretmenim

ORUÇ Ş. , TOMBAK B., ÖZKAN G., BAVLI B., İLHAN G. O.

Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

ORUÇ Ş.

Sosyal Bilgiler Ders kitapları, Safran M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.267-281, 2015

2015

2015

TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

ORUÇ Ş.

II. Meşrutiyet Dönemi Tarih Öğretimi ve Tarih Ders Örneği, Demirel M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.25-35, 2015

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

ORUÇ Ş.

Seçilmiş Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibliyografyası (Kaynakçası), Safran M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.764-789, 2015

2015

2015

TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

ORUÇ Ş.

Tarih Öğretimi Konusunda Seçilmiş Bibliyografyası, Demirel M., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.241-282, 2015

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

ORUÇ Ş.

SEÇİLMİŞ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ BİBLİYOGRAFYASI (KAYNAKÇASI), MUSTAFA SAFRAN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.764-789, 2015

2015

2015

TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

ORUÇ Ş.

TARİH ÖĞRETİMİ KONUSUNDA SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYASI, MUAMMER DEMİREL, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.241-282, 2015

2015

2015

TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

ORUÇ Ş.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİH ÖĞRETİMİ VE TARİH DERS ÖRNEĞİ, MUAMMER DEMİREL, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.25-35, 2015

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

ORUÇ Ş.

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI, MUSTAFA SAFRAN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.267-281, 2015

2014

2014

TARİH NASIL ÖĞRETİLİR

ORUÇ Ş.

Tarih Öğretiminde Biyografiler, Safran M., Editör, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.384-390, 2014

2014

2014

TARİH NASIL ÖĞRETİLİR

ORUÇ Ş.

TARİH ÖĞRETİMİNDE BİYOGRAFİLER, MUSTAFA SAFRAN, Editör, YENİ İNSAN YAYINEVİ, İstanbul, ss.384-390, 2014

2010

2010

GÜNÜMÜZDE EĞİTİM

ORUÇ Ş. , Ratner J.

Neden İlerlemeci Okullar Olmalı?, Ata B., Öztürk T., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.179-187, 2010

2010

2010

GÜNÜMÜZDE EĞİTİM

ORUÇ Ş.

NEDEN İLERLEMECİ OKULLAR OLAMALI, BAHRİ ATA, TALİP ÖZTÜRK, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.179-187, 2010

2004

2004

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME KILAVUZU SOSYAL BİLGİLER

ORUÇ Ş. , GÖKKAYA K.

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMINA BİR ÖRNEK: FOTOĞRAF, Şahin C., Editör, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara, ss.145-154, 2004

2004

2004

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME KILAVUZU SOSYAL BİLGİLER

GÖKKAYA A. K. , ORUÇ Ş.

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMINA BİR ÖRNEK: FOTOĞRAF, CEMALETTİN ŞAHİN, Editör, GÜNDÜZ EĞİTİM VE YAYINCILIK, Ankara, ss.145-154, 2004

Desteklenen Projeler

2016 - 2018

2016 - 2018

Tarih ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ermeni Meselesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ORUÇ Ş. (Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

ÇOGEP 2016 Farkındayım Aldanmam

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

İçen M. , Ağargün A. G. , Arslan M. , Tdp Şube M. İ., Oruç Ş. , Tezci E., et al.

2016 - 2016

2016 - 2016

Farkındayım Aldanmam Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ORUÇ Ş.

2015 - 2016

2015 - 2016

Geleceğimiz İçin Üstün Zekalıların Geleceği

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ORUÇ Ş.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

International Journal of Field Education (IJOFE)

Baş Editör

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

International Journal of Social Science Research

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

nternational Journal of Textbooks and Education Materials

Baş Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2011

Ocak 2011

Resmi Belgelerde Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi (1924-1942)

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

DERS KİTAPLARI ULUSLARARSI SEMPOZYUMU (DEKUS) II

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

ALANA EĞİTİMİNDE MATERYAL SEMPOZYUMU (IFEMS) II

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ALANA EĞİTİMİNDE MATERYAL SEMPOZYUMU (IFEMS) I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

DERS KİTAPLARI ULUSLARARSI SEMPOZYUMU (DEKUS) I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye


Davetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

etkili eğitim

Konferans

topluma hizmet uygulamaları sakarya üniversitesi eğitim fakültesi-Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

zeka oyunları

Seminer

Hizmet içi eğitim-Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

masal anlatıcılığı

Seminer

hizmet içi eğitim-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

topluma hizmet
Ödev
15.05.2020
sosyal proje
Ödev
4.05.2020
masal anlatıcılığı
Ders Notu
4.05.2020
koçluk
Ders Notu
26.03.2020
öğrenci koçluğu formlar
Ders Notu
15.07.2019
sosyal bilgiler eski program
Ders Notu
18.10.2018
güncel sosyal bilgiler programı
Ders Notu
18.10.2018