Doç.Dr.

Şahin ORUÇ


Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Bölümü, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Teknolojisi, İlköğretim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyal Bilimler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2011 - 2017

2011 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2007 - 2011

2007 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

1999 - 2007

1999 - 2007

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -

Yönetimsel Görevler

2016 - 2018

2016 - 2018

Genel Sekreter Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük

2013 - 2016

2013 - 2016

Daire Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük

2011 - 2012

2011 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Bölüm Başkanı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi/

2009 - 2010

2009 - 2010

Bölüm Başkanı

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Sosyal bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı

ORUÇ Ş.

Ü.EFE(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekler Eğitici Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Hikaye ve Masal Ankatıcılığı

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka Ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

2019 - 2019

2019 - 2019

Zeka ve Akıl Oyunları

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Oruç Ş.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Comic Books Use in Social Studies Lesson: Texas History

İLHAN G. O. , ORUÇ Ş.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.198, ss.327-341, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Intelligence and Mind Games in Concept Teaching in Social Studies

Çağır S., Oruç Ş.

Participatory Educational Research, cilt.7, sa.3, ss.139-160, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2020

2020

Masal Anlatıcılarına Göre Masal Anlatıcılarında Olması Gereken Özellikler

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.707-723, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Hakkındaki Görüşleri

KARAKOÇ M., ORUÇ Ş.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.500-526, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Studying Abroad from the Perspectives of Turkish Graduate Students in the USA

İlhan G. O. , Oruç Ş.

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.7, sa.4, ss.213-223, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Üstün Yetenekli Çocukların Benlik Algıları

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2801-2822, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türk Eğitim Sisteminde Geçmişten Günümüze Üstün Yetenekliler için Yapılan Uygulamalar

ORUÇ Ş. , ATEŞ H., ÇAĞIR S.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Çizgi Filmlerin İlkokul 2.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine İlişkin Akademik Başarılarına ve Tutum Geliştirmelerine Etkisi

BÜLBÜL S., ORUÇ Ş.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.137-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ders Materyali Olarak TRT Çocuk Dergisinin Sosyal Bilgiler Programı Açısından İncelenmesi

ORUÇ Ş. , ATEŞ H.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, ss.76-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Selim Sırrı Tarcan Ve“İbtidâi Muallimlerine Öğütlerim” Adlı Eseri

KORKMAZ V., ORUÇ Ş.

International Journal of Social Science Research, cilt.4, sa.1, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kitap Tanıtımı: Editörü Öztürk, C. (2012) Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.99-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kitap Tanıtımı: Editörü Safran, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.92-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Seyahatnameler

ORUÇ Ş. , AYGÜN M.

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.1, ss.46-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

5. Sınıf Öğrencilerinin Drama Yöntemini Kullanımının İncelenmesi

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

International Journal of Social Science Research, cilt.7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Film Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

ORUÇ Ş. , TEYMUROĞLU B.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), cilt.2, sa.2, ss.92-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARI

ORUÇ Ş. , ULUSOY K.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.26, ss.121-132, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

ABD’de lisansüstü eğitim gören Türk öğrencilerin deneyimleri

ORUÇ Ş. , İLHAN G. O.

ERPA International Congress on Education, 10 - 12 Nisan 2020

2020

2020

Masal Anlatıcılarına Göre Masal Anlatıcılarında Olması Gereken Özellikler

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S.

International Congresses on Education, 10 - 12 Nisan 2020

2019

2019

The Evaluation of Comic Books in Social Studies Lesson According to Teacher and Student Views

İLHAN G. O. , GAZEL A. A. , ORUÇ Ş.

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 10 Kasım 2019

2019

2019

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimsel Beklentileri

ORUÇ Ş. , ÇAĞIR S., ATEŞ H.

VI. ULUSAL ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

International Journal of Field Education (IJOFE)

Baş Editör

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

International Journal of Social Science Research

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Baş Editör

2018 - 2019

2018 - 2019

nternational Journal of Textbooks and Education Materials

Baş Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2011

Ocak 2011

Resmi Belgelerde Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi (1924-1942)

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

DERS KİTAPLARI ULUSLARARSI SEMPOZYUMU (DEKUS) II

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

ALANA EĞİTİMİNDE MATERYAL SEMPOZYUMU (IFEMS) II

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ALANA EĞİTİMİNDE MATERYAL SEMPOZYUMU (IFEMS) I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

DERS KİTAPLARI ULUSLARARSI SEMPOZYUMU (DEKUS) I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Oruç Ş.
İstanbul, Türkiye


Davetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

etkili eğitim

Konferans

topluma hizmet uygulamaları sakarya üniversitesi eğitim fakültesi-Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

zeka oyunları

Seminer

Hizmet içi eğitim-Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

masal anlatıcılığı

Seminer

hizmet içi eğitim-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

çocuk oyunları
Ders Notu
12.10.2020

yerel çocuk oyunları dersi için

çocuk oyunları.rar Creative Commons License

Öğrenci Koçluğu Doküman
Ders Notu
10.07.2020

Öğrenci koçluğu sertifika programı için

öğrenci koçluğu.rar Creative Commons License

topluma hizmet
Ödev
15.05.2020
sosyal proje
Ödev
4.05.2020
masal anlatıcılığı
Ders Notu
4.05.2020
sosyal bilgiler eski program
Ders Notu
18.10.2018
güncel sosyal bilgiler programı
Ders Notu
18.10.2018