Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Damage Assessment for Rock-Cut Dwellings and Warehouses:A Case Study in Bahceli Village, Cappadocia

Masonry International, cilt.30, ss.81-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damage Assessment of Rock-Cut Ortahisar Castle in Cappadocia Region

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, ss.1-11, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ecological Approaches from Past to Present:Traditional Architecture of Cappadocia Region

International Journal of Engineering and Technology, cilt.7, ss.294-299, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cultural Heritage Protection and Synchrotron Radiation Application

OPEN SESAME HERCULES Training School, Amman, Ürdün, 26 Ekim - 08 Kasım 2019

YÜKSEK YAPILARDA DOĞAL VE İNSAN KAYNAKLI AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2018, ss.1-15

Pozzolanicity Evaluation of Rock-Cut Building’s Waste Material in Cappadocia Region

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-8

Importance of Local Builders on the Sustainability of Rock-Cut Structure Technics in Cappadocia Region

ICOMOS Inter_ISC Meeting&Colloquium, Kastamonu, Türkiye, 10 Temmuz 2018, ss.62-70

Damage Assessment of the Rock-Cut Church in Göreme Open Air Museum, Cappadocia

International Scientific Conference"Preservation of Cultural Heritage" BASA 2016, Sofya, Bulgaristan, 23 Kasım 2016, ss.367-376

Effects of Youth Activities on Enhancing International Research Cooperation Between Countries

2nd Turkish-Arab Congress on Higher Education 2016, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2016, ss.57

İstanbul Toplu Taşıma Sisteminin Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Seviyesi (Disaster and Emergency Preparedness of Istanbul Public Transport System)

TRANSIST-Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu(İstanbul), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2014, ss.144-154

Innovation Technologies in Green Buildings and Certification

ICONARCH - II: Innovative Approaches in Architecture and Urban Planning, Konya, Türkiye, 20 Kasım 2014, ss.114-125

Socio-Cultural Sustainability Within The Context of Geological Effects: The Case of Cappadocia Vernacular Architecture

ACSEE2014- The Fourth Asian Conference On Sustainability, Energy & The Environment 2014, Osaka, Japonya, 12 Haziran 2014, ss.349-360

Kentsel Dönüşüm Mimarisinin Toplumsal Dinamikler Üzerine Etkisi: Mamak Örneği

1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.921-932

Kitap & Kitap Bölümleri

Sustainability of Rock Carving Techniques in the World Heritage Site, Cappadocia

NEW PERSPECTIVES IN INTERDISCIPLINARY CULTURAL HERITAGE STUDIES, Antunes, A.D.C ;Müller, M, Editör, Mazu Press, Oeıras, ss.85-101, 2018

Integration of Architectural Heritage of Marrakech and Fez, Tourism and Social Media Impact

NEW PERSPECTIVES IN INTERDISCIPLINARY CULTURAL HERITAGE STUDIES, Antunes, A.D.C ;Müller, M, Editör, Mazu Press, Oeıras, ss.233-250, 2018

Diğer Yayınlar