Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reliability and fatigue life evaluation of railway axles

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.24, ss.671-679, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altı tekerlekli taşıtın dinamik analizi

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşıt Aktarma Organlarında Burulma Titreşimlerine Göre Kritik Hızların Bulunuşu

Metal - Makina, cilt.8, ss.7-10, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T-Model Araç Gelişiyor-2, Araç Aktarma Organlarının Dinamik Analizleri

Silahlı Kuvvetler Dergisi, cilt.1, ss.45-49, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Birikimli Hasar Durumunda Öngörülen Ömür Emniyet ve Güvenilirliğe Göre Makina Parçalarının Tasarımı

OTEKON' 2008 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.523-529

Uçak İniş Takımlarında Geçirgenlik Değerinin Çeşitli Zorlayıcı Frekanslarda İncelenmesi

HİTEK 2004, Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 01 Ocak 2004

Statical and Modal Analyses of Axle in a Light Rail Vehicle

The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference

Kitap & Kitap Bölümleri

Makina Dinamiği

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 1999

Diğer Yayınlar