Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yer Radarının (GPR) Teknik Altyapı Çalışmaları Açısından Önemi

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November 2018, pp.101

/ INVESTIGATION OF ULTRA HIGH RESOLUTIONGGMPLUS JEOIT MODEL AT LOCAL SCALE (ULTRA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GGMPLUS JEOİT MODELİNİN YERELÖLÇEKTE İNCELENMESİ)

ULUSLARARASI KATILIMLITÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ(TUJJB-BK), İzmir, Turkey, 30 May 2017 - 02 June 2018, pp.135-138

A study on obtaining rectified photographs forarchitectural applications

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), Karabük, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.550-555

TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA YERALTI RADARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi ( UMTEB 2017), Batum, Georgia, 08 April 2017, pp.134

Karayollarında Proje Elemanları İle Yapım Maliyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYONU ve KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. ULUSAL MÜHENDSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.1

AN ITERATIVE SOLUTION FOR GEOMETRICAL DESIGN OF HIGHWAYS TO MINIMIZING THE EARTHWORK

FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKISH-GERMAN JOINT GEODETIC DAYS, Berlin, Germany, 28 - 31 March 2006, pp.1

Karayolu Yapım Maliyetlerinin Belirlenmesinde Yatay ve Düşey Kurp Sayılarının Etkilerinin İncelenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005, pp.649-659

Geoid heights computation from GPS data and classical terrestrial zenith angle observations

From Pharaohs to Geoinformatics, FIG Working Week 2005 and GSDI-8, Cairo, Egypt, 16 - 21 April 2005, pp.1

SABİT GPS İSTASYONLARININ MÜHENDİSLİK AMAÇLI ÖLÇMELERDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU 2004 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI VE MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE JEODEZİK AĞLAR ÇALIŞTAYI, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.1

Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.1

Poligon noktalarının GPS ile ölçülmesi üzerine bir inceleme

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretiminde 30.yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.1

Yol projelerinde sayısal arazi modellerinin kullanılması

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretiminde 30.yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.1

Teknik altyapı projelerinde jeodezik ölçme tekniğinin işlevi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretiminde 30.yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.1

Yayın ve IGS hassas efemerislerinin bir GPS test ağında karşılaştırılması ve incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretiminde 30.yıl Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.1

Production of thematic map of urban areas for GIS by GPS

3 rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2002, pp.1

Surface modelling for digital elevation models for urban areas

3 rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 11 - 12 June 2002, pp.1

Examination of repeatability of GPS baseline and determination of the optimum measurement time

European Geophysical Society 27th General Assembly, Nice, France, 21 - 26 April 2002, pp.1

Comparison of surface models for GPS geoid determination

European Geophysical Society 27th General Assembly, Nice, France, 21 - 26 April 2002, pp.1

Principles of GPS baseline adjustment and examination of quality control critters for GPS measurements

European Geophysical Society 27th General Assembly, Nice, France, 21 - 26 April 2002, pp.1

IMPROVEMENT OF EGM-96 GLOBAL GEOID MODEL BY GPS AND GEOMETRIC LEVELLING FOR ISTANBUL

3 RD MEETING OF THE INTERNATIONAL GRAVITY AND GEOID COMMISSION, GRAVITY AND GEOID 2002, Thessaloniki, Greece, 01 July 2002, pp.1

EXAMINATION OF INTERPOLATION TECHNIQUES FOR LOCAL PRECISE GEOID IN DIFFERENT REGION OF TURKEY

3 RD MEETING OF THE INTERNATIONAL GRAVITY AND GEOID COMMISSION, GRAVITY AND GEOID 2002, Thessaloniki, Greece, 01 January 2002, pp.1

Determination of Satellite Orbits and Use of IGS Precise Orbits in Practice

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001, pp.1

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Open Access

82
UN Sustainable Development Goals