Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Plan Practices in the Turkish Case

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol.245, no.6, pp.62032, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

35 Yıl Sonra Gediz Depremi: Depremin Yaşayanlar ve İki Yerleşme Üzerindeki Etkileri

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, no.6, pp.139-147, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Plan Practices in the Turkish Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS 2017, Praha, Czech Republic, 12 - 16 June 2017, vol.1, no.1, pp.754

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Adalet İstanbul Örneği

Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2012

Planlama 1

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Turkey, 10 January 2009, pp.9-30

Antalya Örneğinde Sürdürülebilir Turizm Politikları Bağlamında Doğal Kaynakların Koruma Kullanma Dengesi

Medi-Triology-CCC, V. International Gazimağosa Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2007, pp.88-95 Sustainable Development

Sosyo Kültürel Miras Sembollerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Taşınması Akdeniz Örneği

Medi-Triology-CCC, V. International Gazimağosa Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2007, pp.103-109 Sustainable Development

Sosyo-Kültürel Miras Sembollerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Taşınması: Akdeniz Örneğinde

Meditriology 2: Coastal Cities, Culture, Conservation, İnternational Gazimağusa Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 01 October 2007, pp.103-109 Sustainable Development

Sustainable Cultural Heritage Sustainable Communities

Global Places Local Spaces, Planning Research Conference, Londrina, Brazil, 5 - 07 April 2006, pp.29

Books & Book Chapters

Planlama 1

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Elif Örnek, Mehmet Doruk Özügül, İrfan Emre Kovankaya, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.9-31, 2010

Creating the ‘Golden’ Central Park of Istanbul

in: 16th Young Planning Professionals Report, Lobo M. D. C, Evren Y. , Editor, Isocarp, Den Haag, pp.87-102, 2007

Bencillik

in: Planlama Felsefesi, Töre Seçilmişler, Erhan Kurtarır, Emrah Altınok, Ufuk Fatih Küçükali, Sümer Gürel, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.35-43, 2007

Spatial and cultural Impact Assessment of Symbol Replacement in Istanbul

in: Cities Between Integration and Disintegration Opportunities and Challenges. Selected Papers From 42nd Congress, Istanbul 2006., Zeynep MEREY ENLIL, Paul VAGGIONE, Editor, ISOCARP, İstanbul, pp.93-108, 2006

Episodes in the Encyclopedia