Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2020 - Devam Ediyor Lisansüstü Tez Desteği

    Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

  • Mayıs 2019 Öğrenci Odaklı Soylulaşma (Öğrencileştirme): Anadolu Kentlerinde Yeni Ayrışma Mekanları mı?

    Seminer

    Altınbaş Üniversitesi, Türkiye