Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının İstanbul-Beykoz Örneği Üzerinden İncelenmesi

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler", Strasbourg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.392-417

Türkiye Yerleşmeler Sisteminde Kentsel/Kırsal Nüfusun Değişimini Yasal Perspektiften Okumak

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler", Strasbourg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.251-272

Reading the Urban/Rural Population Change on Settlements System of Turkey Through Legal Perspective

3rd International Conference on Urban Studies, Strasbourg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.43

Reading of Urban Poverty on the Sustainable Development Goals

4th International Conference on Sustainable Development, Atina, Yunanistan, 11 Nisan 2018, ss.70

The Effects of Higher Education Students on The Housing Market From The Studentification Perspective

International Conference on Changing Cities 3: Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic Dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Yunanistan, 26 Haziran 2017, ss.2128-2134

A Preliminary Investigation: Studentification is a Threat or a Potential for the Sustainable Community?

3rd International Conference on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 Nisan 2017, ss.29-32