Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2020 - Devam Ediyor TMMOB Şehir Plancıları Odası

    Üye