Announcements & Documents

Şehir ve Planlama 2-Lisansüstü Hazırlık Öğrencilerinin Vize Notları
Lecture Note
5/20/2022

Şehir ve Planlama 2-Lisansüstü Hazırlık Öğrencilerinin Vize Notları

Lisanust_hazirlik_ogrecileri_sinav_....xlsx Creative Commons License

Planlama-8 30 Nisan Tarihli Jüri Teslim Koşulları
Exam
4/27/2020

Planlama 8 kapsamında yapılacak olan jüri için teslim koşulları belirtilmektedir.

Planlama_8_Teslim_Kosullari.pdf Creative Commons License

Planlama 8 ve Bitirme Tezi
Announcement
2/28/2020

İlgili derslerin haftalık programı ekte yer almaktadır. Dersle ilgili her türlü duyuru Google Classroom'dan yapılmaktadır.

Planlama 8 - Bitirme Tezi_haftalik ....pdf Creative Commons License