Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Sinema Göstergebilimi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi

 • Lisans Sinema ve TV Tarihi

 • Lisans Görme Biçimleri

 • Lisans Belgesel Yapım

 • Lisans Senaryo Yazımı

 • Lisans Fotoğraf ve Video Uygulamaları 1

 • Lisans Mesleki Terminoloji 2

 • Lisans Fotoğraf-Video Uygulamaları 3

 • Lisans Görsel Kültür

 • Lisans İleri Çekim Teknikleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi