Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Mineraloji-Petrografi

  • Jeokronoloji

  • Mühendislik ve Teknoloji