Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2017Paleotetis aktif kenarı boyunca Triyas yay magmatizmasının ve kaynak alan değişiminin izlenmesi: Tokat Masifi ve yakın Pontid bölgesinde kumtaşlarındaki detrital zirkonların bütünleşik U-Pb ve Lu-Hf izotop çalışması’

  TÜBİTAK Projesi

  USTAÖMER P. A.

 • 2014 - 2016Tetis kuzey kenarına eklenmiş ofiyolitlerin ve kırıntılı kayaların U/Pb zirkon yaşlandırması ve Lu/Hf izotop jeokimyası (Kastamonu-Sinop-Çorum Bölgesi, Orta Pontidler)

 • 2012 - 2014Kumtaşları için tektonik kaynak alan göstergesi U-Pb ve Lu-Hf izotoplarını kullanarak Permo-Triyas yaslı Karakaya Kompleksi için önerilen alternatif tektonik modellerin sınanması

  TÜBİTAK Projesi

  USTAÖMER P. A.

 • 2007 - 2010Armutlu Metamorfikleri Temel Kayaçlarını Kesen Granitoyidlerin Petrolojik ve Jeokronolojik İncelenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  USTAÖMER P. A.

 • 2004 - 2007Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras Envanter Çalışması (TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, TÜKSEK-Türkiye Kültür Sektörü Programı

 • 1998 - 2000Bolu Masifinin Yapısal, Petrolojik, Jeokronolojik İncelenmesi ve Kadomiyen Orojenezi İçindeki Evrimi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  USTAÖMER P. A.

 • 1994 - 1996Bolu-Yedigöller-Arasında Yüzeylenen Granitik Kayaçların Petrojenezi ve Metalojenezi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  USTAÖMER P. A.