Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cadomian arc-type granitoids in the West Pontides, northern Turkey: geochemical evidence

International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), cilt.88, ss.2-12, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Boyabat Jeolojik Miras Envanter çalışması

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültür Envanteri Dergisi, cilt.6, ss.127-137, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bolu-Yedigöller Granitik Kayaçlarının Petrojenezi

Konya Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.489-501, 1998 (Hakemsiz Dergi)
Link

Heavy Mineral Content of Beach Sands Located Between Akçakoca-Kefken in the Western Black Sea Coast (NW Turkey).

Mineral Deposits, Balkema, Rotterdam, In H. Papunen (Ed), ss.755-756, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan 222Rn ve Etkileri

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir,, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.222
Link

Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras

TÜBA-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültürle Büyümek, İstanbul
Link

Tectonic setting and emplacement of the Bolu Granitoid Complex, W Pontides, N Turkey. Work in Progress on the Geology of Türkiye

First International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, The University of Keele (England)

Diğer Yayınlar