Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cadomian arc-type granitoids in the West Pontides, northern Turkey: geochemical evidence

International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), cilt.88, ss.2-12, 1999
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan 222Rn ve Etkileri

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir,, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.222
Link

Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras

TÜBA-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültürle Büyümek, İstanbul
Link

Tectonic setting and emplacement of the Bolu Granitoid Complex, W Pontides, N Turkey. Work in Progress on the Geology of Türkiye

First International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, The University of Keele (England)

Diğer Yayınlar