Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri ve Halk Şiiri

Milli Folklor, ss.78-83, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Tarih Roman İlişkisi – Tarihî Romanda Kişiler

BILIG, ss.49-67, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYŞE KİLİMCİ’NİN HİKÂYECİLİĞİ VE HİKÂYELERİNDE ANLATIM TEKNİKLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.15-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Mizah Gazetesi: Geveze

Karadeniz, ss.28-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizah Ekseninde İroni Çerçevesinde Anlam İlişkileri veAyşe Kilimci’nin Hikâyelerinde Mizahî Dil

Current Research in Social Sciences, cilt.3, ss.98-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Kutlu’xxnun Hikayelerinde Mekan Olarak Ev

Turkish Studies, cilt.12, ss.323-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İskender Pala nın Romanlarında Yeni Tarihselciliğin İzleri

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, ss.135-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hocam Şerif Aktaş'ı Tanıtıyorum

Kurgan Edebiyat, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ovadan Okyanusa Turgut Reis

Türklük Bilimi Araştırmaları 15. Yıl, ss.145-154, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Şair Ahmet Muhip Dıranas’ın Oyun Yazarlığı

Turkish Studies, ss.1-12, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Varoluş Kaygısı

Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), ss.19-26, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Elveda Gülsarı Romanında Değer Çatışmaları

Türk Yurdu, ss.42-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi

Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), ss.145-150, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Necati Cumalı Viran Dağlar ve Makedonya

MİLLİ EĞİTİM, ss.8-13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attilâ İlhan Şiiri

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.7-13, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attilâ İlhan’ın Roman Öncesi ve İlk Romanı Sokaktaki Adam

Türkiye Günlüğü, ss.70-85, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roman İçinde Roman: Fatih – Harbiye

Türk Yurdu, ss.55-60, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cehennem Meyvası

Cehennem Meyvası, ss.85-97, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf

Atatürk Üniversitesi Türkiyet Araştırmaları Enstitüsü, ss.129-149, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Urfa Masalı Üzerinde Yapılan Tip ve Motif Çalışması

Halk Kültürü, ss.5-12, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern Türk Edebiyatında İstanbul Okumaları

Modern Türk Edebiyatında İstanbul Okumaları - Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2015

Attila İlhan 90 Yaşında

Attila İlhan 90 Yaşında - CKM, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2015

Modern Türk Edebiyatında İstanbul Okumaları Hikayeler Çevresinde İstanbul 3

Modern Türk Edebiyatında İstanbul Okumaları - Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2015

Kültür Tarih ve Edebiyat Bağlamında Çanakkale

Çanakkale Zaferinin 100. Yılında - T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mart 2015

Edebî Kişiliğiyle Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 79. Yılı ve İstiklal Marşı'nın Kabulünün 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 12 - 14 Mart 2015

77. Ölüm Yıldönümünde İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy

77. Ölüm Yıldönümünde İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 01 Aralık 2013

Cengiz Aytmatov

Cengiz Aytmatov, 01 Haziran 2013

Garip Şiiri Küçürek Öykü Sayılabilir mi

Küçürek Öykü Sempozyumu, 01 Kasım 2011

Aydın Olarak Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 01 Mart 2011

Tarihi Roman Olarak Cezmi

Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, 01 Aralık 2010

Lise Edebiyat Öğretiminde Felsefeden Yararlanabilir miyiz?

Uluslar arası Eğitim Felsefesi Kongresi, 01 Mart 2009, ss.513-514

Tanzimat Şairi Ziya Paşa

Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri

Hikâye ve Roman Çözümlemeleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi-TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları), Ankara, 2016

Türk Şiirinde Farklı Bir Anadolu Sesi: Bahaettin Karakoç'un Şiiri

Sabah Esintileri Bahaettin Karakoç, Çelik Yakup, Editör, -, İstanbul, 2015

What Exile Brings Along: Signs of Migration and Exile in the Novels Yezidin Kızı, Sürgün and Nilgün

Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, , Editör, Transnational Press London, 2015

Mehmet Kaplan

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2013

Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai

Akçağ Yayınları, Ankara, 2005

Çağdaş Türk Romanı

Anadolu Üniversitesi Ders Kitapları, 1

Cezmi (Namık Kemal)

Akçağ Yayınları, 1