Paylaşımlar ve Duyurular

Karayolu Üstyapıları 2018-2019-Bahar Yıliçi Ortalamaları
G3-Demiryolu-2018-2019 yıliçi ortalamaları
Toprak İşleri Uygulamaları Çözümlü
Karayolu Üstyapı Tabaka Hesabı Ödevi Bilgileri
Karayolu Üstyapıları ders notlarındaki örnek üstyapı hesabı düzeltme
Karayolu Üstyapıları Makale Ödevi hakkında bilgilendirme
Demiryolu 2. ödev föyü-2018-2019 Bahar
Demiryolu 1. ödev notu-2018-2019-BAhar
Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı-Otopark Tasarımı İlkeleri
Paver tablosu örneği
Karayolu üstyapıları için Paver sistemi Bozulma Tanımlama Kılavuzu
Karayolu Üstyapıları saha çalışması için kavşak numaraları haritası
Demiryolu Müh. Uygulama-1
YTÜ-Demiryolu Mühendisliği (2018-2019) – Birinci Ödev Bilgi Föyü (Demiryolu)
YTÜ-Demiryolu Müh. Dönem Ödevleri Hakkında Açıklamalar
YTÜ-Demiryolu Müh-G3-Ödev Numarası Listesi