Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Bitümlü Sıcak Karışımlarda Agrega Olarak Mermer Atığı Kullanımının Araştırılması, YARDIM M. S. , M.OKUBAY(Öğrenci), Doktora, 2016
 • İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Geri Dönüşüm Malzemelerinin Karayolu Üstyapısında Kullanımı, YARDIM M. S. , A.ÇAĞRICI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kent İçi Üniversite Kampüslerinde Otopark Planlaması Ve Yönetimi: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Örneği, YARDIM M. S. , M.HÜSEYİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma Koridorlarında Gürültü Kontrolü: İstanbul Metrobüs Hattı Örneği, YARDIM M. S. , B.AKGÜN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Küçük Kentlerde Otopark Planlaması ve Yönetimi, YARDIM M. S. , M.ÖZEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesi Yönetiminde Yeni Bir Maliyet Hesabı Önerisi, YARDIM M. S. , A.FATİH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Bitümlü Sıcak Karışımlara Sönmüş Kireç İlavesi Etkilerinin Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi, YARDIM M. S. , B.DEĞER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Taş Mastik Asfalt Karışımlarda İstanbul Çevresindeki Cebeci Dolamitli Kireçtaşı, Gölcük-Kumtaşı ve Karatepe-Bazaltı Kullanımının İncelenmesi, YARDIM M. S. , F.ARSLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Kadıköy Merkez Bölgesinde Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, YARDIM M. S. , R.BURCU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde Şehir Şantiyeciliği Bağlamında İSG ve ÇYS Uygulamalarının Durumu, YARDIM M. S. , D.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği, YARDIM M. S. , M.OKUBAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Karayolu Esnek Üstyapılarında Sönmüş Kireç Katkısının Düşük Sıcaklık Çatlama Direncine Etkisi, YARDIM M. S. , M.SEÇGİNLİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007