Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A traffic congestion pricing model for Eminönü district

Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, cilt.21, sa.2, ss.4995-5022, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaya Öncelikli Yol Ağlarında Hız Kontrolü Odaklı Sürdürülebilir Trafik Sakinleştirme Uygulamaları: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Örneği

Ejons Internatıonal Refereed Indexed Journal On Mathematic, Engineerıng And Natural Sciences, cilt.2, ss.9-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MERMER ATIKLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Engineering Sciences (NWSAENS), cilt.11, ss.73-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Çelik Tabliyeli Asma Köprüdeki Mastik AsfaltUygulamasının Başarım Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

III. Uluslararası Mühendislik Fen Bilimleri ve Mimarlık Sempozyumu (ISENSA Kocaeli 2020), Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2020, ss.13-21

İstanbul Genelinde 2015-2018 Döneminde Trafik Kaza Kara Noktalarının Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Tespit Edilmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.148

Evaluatİon of Park And Ride Facilities in Istanbul Through Accessibility Perspective

ACE2018 - 13th International Congress On Advances In Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Kentiçi Toplu Taşımada Güncel Eğilimler

UMTEB- III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.362

Atık Mermerlerin Bitüm ile Adezyonu ve Bitümlü Sıcak Karışımlardaki Ekonomik Etkisi

7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2017, ss.309-319 Creative Commons License

Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Otopark Planlaması ve Yönetimi İçin Bir Kavramsal Çerçeve

IMSEC2016- 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1267-1276 Creative Commons License

Optimizing the Asphalt and the Hydrated Lime Additive Content Ratios of Marshall Mixtures Using Artificial Neural Networks

ACE 2016-12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.70

Dielectric Properties of Asphalt Materials

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 06 Eylül 2016, ss.95

Küçük Kent Ölçeğinde Otopark Altyapısının Planlaması ve Yönetimi Artvin Üzerine Bir Çalışma

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, İMO, Trabzon, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.497-508

Kentiçi Hızlı Otobüs Sistemlerinde Gürültü Kontrolü

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.574-584

Ülkemiz Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesi Yönetimi İçin Yeni Bir Maliyet Hesabı Önerisi

11. Ulaştırma Kongresi, İMO, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, cilt.1, ss.379-389

Küçük Kentlerde Otopark Planlaması ve Yönetimi Artvin Kent Merkezi Örneği

11. Ulaştırma Kongresi, İMO, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, cilt.1, ss.525-538

Toplu Taşıma Aktarma Merkezlerinde Bir Fırsat Olarak Yeni Nesil Otoparkların Kullanımı

3. Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu (ERUSİS’15), Eskişehir, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2015

Some Developments of Stone Matrix Asphalt Mixtures in Turkey Investigating on Possible Use of Cebeci Dolomite Limestone Gölcük Sandstone and Karatepe Basalt in SMA

12th International Society for Asphalt Pavements Conference (ISAP 2014), North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Haziran 2014 Creative Commons License

YTÜ DAVUTPAŞA METRO KAVŞAĞINDA TRAFİK KURALLARINA RİAYET ETÜTLERİYLE YAYA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.286-300 Creative Commons License

Examining The Use of Cebeci Dolomite Limestone Gölcük Sandstone and Karatepe Basalt in Stone Mastic Asphalt Mixture

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, cilt.8, ss.104-109

Modelling of the Effects of Hydrated Lime Additives on Hot Mix Pavements Using a Fuzzy Logic Approach

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, cilt.8, ss.67-74

A Model Application Towards Solution of Car Parking Problem in Turkiye Izmir Alsancak Multi Storey Fully Automated Car Park

ICESA 2014 International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, cilt.8, ss.97-103

Türkiye de Otopark Probleminin Çözümüne Bir Katkı Çok Katlı Tam Otomatik Otoparklar

7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014, ss.289-294

Kentiçi Toplu Taşımada Güncel Eğilimler ve İETT Arama Konferansının Düşündürdükleri

TRANSİST2013/6. Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Aralık 2013

Türkiye de Taş Mastik Asfalt Kaplama Kullanımı ve Literatür Üzerine Bir Değerlendirme

6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2013, ss.61-72

Kapalı Otoparklarda LPG Yakıtlı Taşıt Parkı Düzenlemesi/Car Park Reorganization for LPG Fuel Vehicles in Parking Garages

TÜYAK2013-Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013, ss.1-9 Creative Commons License

Otopark Etütleri ve YTÜ Davutpaşa Yerleşkesinde Bir Uygulama Örneği

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2013, cilt.1, ss.47-63

Türkiyede Otopark Algısı Üzerine Bir Değerlendirme

3. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2013, ss.143-153

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mesleki Stajları Üzerine Bir Araştırma

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.98-99

YTÜ Davutpaşa Kampüsünde 2011 Yılı İçin Taşıt Trafiği Özellikleri ve Park Etme Süreleri Üzerine Bir İnceleme

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.116-117

YTÜ Örneğinde İnşaat Mühendisliği Staj Süreçlerinde Stajyerlerin Karşılaştıkları Problemler

2. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2011, ss.247-257

LPG/CNG Yakıtlı Taşıtların Kapalı Otoparkları Kullanabilirliği/The Usability of Parking Garages By LPG/CNG Fuel Vehicles

Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu / International Symposium On Parking Policies And Applications, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2011, ss.9-17 Creative Commons License

İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde İSG ve ÇYS Uygulamalarının Durumu Üzerine Bir Araştırma

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2009, ss.139-157

Bölgesel Otopark Yönetimi ve Eminönü Bölgesi İçin Bir Öneri

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2009, ss.333-345

İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı

8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2009

Bölgesel Otopark Yönetimi

1. Kentiçi Ulaşımda Otopark Politikaları ve Uygulamaları Konferansı, 01 Mayıs 2009, ss.90-107

Acceptable Congestion Pricing Schemes For Kadikoy CBD, Istanbul

International Conference on Transportation Planning and Implementation Methodologies For Developing Countries, Mumbai, Hindistan, 3 - 06 Aralık 2008, ss.25-26 Creative Commons License

Çok Katlı Otomatik Otopark Kullanıcılarının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering -2006 Yıldız Technical University- ACE2006, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2006, ss.386

İstanbul Tarihi Yarımada Kordonunda 2005 Yılı İçin Giriş-Çıkış Trafiğinin Değerlendirilmesi

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2006, ss.388

Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2006, ss.387

Taşıt Doluluklarının Değişimi:İstanbul Tarihi Yarımada Örneği

7th International Congress On Advanced İn Civil Engineering 2006-Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2006, ss.397

Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiyedeki Uygulamalar

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2005, ss.405-414 Creative Commons License

Otomatik Otoparklar ve Türkiyedeki Otopark Probleminin Çözümü İçin Uygulama Potansiyeli

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2005, ss.363-371

İstanbul Kentiçi Otobüs Şebekesinde Sefer Süresi ve Ticari Hız Üzerine Hizmet Düzeyi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Advanced İn Civil Engineering 2004-6th International Conference, Boğaziçi University, 01 Ekim 2004, cilt.3, ss.1899-1908

An Investigation For Change Of Transportation Conditions At Istanbul Historical Peninsula

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2004, ss.1425-1426

Urban Bus Transit Conditions In Istanbul

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 04 Temmuz 2004, cilt.1, ss.204-205

A Heuristic Algoritm For Planning Operating Strategies On Urban Bus Transit

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2004, cilt.1, ss.656-657 Creative Commons License

Estimation Of Goods Traffic For Inland Navigation On Lower Sakarya River

WCTR 04-10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 01 Temmuz 2004, ss.1401-1402

İstanbul Tarihi Yarımadada Üretilen ve Çekilen Trafik Üzerine 2003 Yılı İçin Bir Değerlendirme

Advanced İn Civil Engineering 2004-6th International Conference, Boğaziçi University, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2004, cilt.3, ss.1909-1921

İstanbulda İETT Hatlarında Sefer Süreleri ve Ticari Hızlar

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 Ekim 2003, cilt.2, ss.581-592

Küçükçekmecede Otobüs Taşımacılığı Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 Ekim 2003, cilt.2, ss.593-603

Türkiye Ulaştırma Sistemi İçin Veri Gereksinimi

TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi, 01 Ekim 2003, ss.171-181

İstanbulda İETT Otobüslerinde Elektronik Bilet-Akbil- Kullanımı

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 Ekim 2003, cilt.2, ss.561-569

İstanbulda İETT Otobüslerinin Dolulukları

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 01 Ekim 2003, cilt.2, ss.570-580

An Evaluation Of Istanbul Historical Peninsulas Inbound And Outbound Traffics With The Aid Of Screen Line Cordon Surveys

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 01 Kasım 2000, cilt.3, ss.1383-1392

Ulaştırma Mühendisliği Problemlerinde (UMP) Yöneylem Araştırması (YA) Kullanımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Temmuz 1994