Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries

Yıldız Social Science Review, cilt.3, ss.65-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Survey of Agent Based Approach of Complex Networks

Ekonomik Yaklaşım, cilt.27, ss.1-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen dinamikler çerçevesinde elektrik piyasasına yönelik modelleme yöntemleri: Bir literatür taraması

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.315-325, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Agricultural Liberalization on Sectoral Water Use: A CGE Model for Turkey

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.38, ss.125-146, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Comparison of Trust Towards Political Institutions Between Caucasian Countries and Turkey

3rd RSEP Multidisciplinary Conference, Viyana, Avusturya, 5 - 07 Nisan 2017, ss.104-109

A system dynamics approach to investment decision in the Turkish electricity sector

Turkish Economic Association 4th International Conference on Economics, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2014

An Agent Based Complex Network Approach to Extra EU International Trade

1st Annual International Conference on Social Sciences, 21 - 23 Mayıs 2015

Agent Based Modeling in Complex Networks A Literature Survey

Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Complex Networks Analysis of European International Trade An Agent Based Model

EY International Congress on Economics, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2013

Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri Bir Literatür Taraması

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Muğla, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2012

Türkiye AB İlişkilerinin Ekonomik Göstergeler ve Büyüme Üzerine Etkileri

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Sosyal ve Siyasal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2010

The Effects of Agricultural Liberalization on Sectoral Water Use A CGE Model for Turkey

EconAnadolu 2009, Developments in Economic Theory, Modeling and Policy, International Conference, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2009

DTÖ Tarım Müzakereleri ve Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi

Türkiye’nin Sorunları Sempozyum Dizisi 1: Tarım Sektörünün Gelişimi, Sorunları ve Tarım Politikaları, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

ISSUES IN EMERGING MARKET ECONOMIES

SERVICE SECTOR IN EMEs, Çetin D., Sönmez A., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.69-96, 2018

Kompleksite ve İktisat

Kompleksite Olgusu ve Kompleksite Teorisinin Gelişimi, Ercan Eren,Serçin Şahin, Editör, Eflatun Yayınevi, Ankara, ss.1-43, 2017

Kompleksite ve İktisat

Sosyal ve Ekonomik Ağlar, Eren E., Şahin S., Editör, Efil, İstanbul, ss.90-121, 2017