Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1985-1987 yılları arasında İskenderpaşa İlkokulu’nda (Fatih, İstanbul) ve 1987-1990 yılları arasında Şenesenevler İlkokulu’nda (Kadıköy, İstanbul) ilköğretim eğitimi aldıktan sonra, 1990-1993 yılları arasında Şenesenevler Ortaokulu’na (Kadıköy, İstanbul) devam etmiş ve ortaöğrenimini okul ikincisi olarak tamamlamıştır. 1993-1997 yılları arasında eğitim gördüğü yabancı dil ağırlıklı Haydarpaşa Süper Lisesi’nden (Üsküdar, İstanbul) mezun olan Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY, 1998 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü, toplam 6 dönemde (3 yılda) bölüm ve fakülte birincisi olarak 2001-2002 Güz Yarıyılı’nda tamamlamıştır. Aynı zamanda, YTÜ çapında ikincilik derecesi elde etmiştir. 2002 Ekim ayında, YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamıştır.

Yüksek Lisans eğitimini ve aynı yarıyılda ikinci lisansı olan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü Yüksek Onur Öğrencisi olarak 2004 Güz Yarıyılı'nda tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans kapsamındaki başarılarından ötürü, TÜBİTAK tarafından 2005-2008 yılları arasında Yurtiçi Doktora Bursu ile desteklenmiştir. 2008 Haziran ayında, Doktora eğitimini tamamlamış ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doktor Mühendis unvanı almıştır. 2008 Aralık ayında Yardımcı Doçent görevine atanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmetini 30.09.2009 tarihinde Erzurum Jet Üs Hava Meydan Komutanlığı’nda (327. Dnm.) tamamlamıştır. 2013 Ocak ayında Doçent unvanı ve 2019 Temmuz ayında Profesör unvanı almış olup, halen aynı Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2014/2015 Güz Yarıyılı ve 2017/2018 Bahar Yarıyılı arasında Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi (2547 Sayılı Yasa'nın 40/a maddesi uyarınca) olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, 2018/2019 Güz Yarıyılı'nda ve 2019/2020 Güz Yarıyılı'nda Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda Misafir Öğretim Üyesi (2547 Sayılı Yasa'nın 40/c maddesi uyarınca) olarak görev yapmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi - 2008 gereğince toplanan AYDEK Üst Kurulundan ve Temel Alt Komisyonlardan gelen kararlar doğrultusunda, Mühendislik Temel Alanı için Yardımcı Doçentlik Kadrosu Başvurusu aşamasında (26.09.2008) toplam 281,6 Genel Değerlendirme Puanı (gerekli minimum ölçüt = 30 Puan, YTÜ AYDEK-2008/EK-2/syf.34), Doçentlik Kadrosu Başvurusu aşamasında ise (01.03.2013) toplam 2021,6 Genel Değerlendirme Puanı (gerekli minimum ölçüt = 60 Puan, YTÜ AYDEK-2008/EK-2/syf.34) sağlamış olup, Yardımcı Doçentlik ile Doçentlik dönemi arasında %617,9’luk akademik performans artışı elde etmiştir.

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY, SCI/SCI-Expanded listesinde yer alan dergilerde toplam 117 adet uluslararası makale yayımlanmış (doçentlik sonrası SCI/SCI-Expanded listesinde yer alan dergilerde 81 adet makale yayımlamıştır), uluslararası kapsamdaki bir kitapta (Springer International Publishing) 1 adet bölüm yazarlığı yapmış, uluslararası kapsamda 13 adet bildiri ve 2 adet diğer alan indekslerinde taranan makale, ulusal kapsamda 10 adet makale ve 6 adet bildiri yayımlamış, alanı ile ilgili 5 adet kitap yazarlığı yapmış ve toplamda 154 adet bilimsel eser üretmiştir. Google Scholar Citations atıf endeksine göre yayınlarına uluslararası alanda toplam 3062 kez atıf yapılmış olup, h-index ve i10-index değerleri sırasıyla 26 ve 53'tür. Web of Science atıf endeksine göre yayınlarına uluslararası alanda toplam 2016 kez atıf yapılmış olup, bu veri tabanına göre h-index değeri 23’tür. Scopus veri tabanına göre atıf sayısı 2188 ve h-index değeri 23’tür. Publons veri tabanına göre atıf sayısı 2017 ve h-index değeri 23’tür.

1 adet uluslararası araştırma projesinde araştırmacı, 2 adet uluslararası araştırma projesinde dış danışman, 2 adet uluslararası araştırma projesinde proje hakemliği, 1 adet uluslararası kapsamdaki doktora tezinde dış danışman ve 9 adet ulusal araştırma projesinin 1’inde yönetici ve 8’inde araştırmacı olarak çalışmıştır. Bununla birlikte, TÜBİTAK ÇAYDAG’da 2 adet panelistlik ve 1 adet dış danışmanlık, 4 adet AR-GE projesinde bilimsel danışmanlık, TÜBİTAK-3001 programı kapsamında 2 adet dış danışmanlık ve TÜBİTAK-2223 programı kapsamında ise 1 adet dış danışmanlık görevi yapmıştır.

2011 yılından bu yana 7 adet yüksek lisans tez danışmanlığı, 1 adet eş danışmanlık (yüksek lisans) ve 2 adet doktora tez danışmanlığı yapmıştır. Lisansüstü seviyesinde kendi geliştirdiği “Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri ve Uygulamaları”, “Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon” ve “Filtrasyon” derslerini vermektedir. İdari görevler kapsamında, 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Binası Eksik ve Kusurlu İmalatlar Tespit Komisyonu Üyeliği, 2009-2013 yılları arasında Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite ve Stratejik Planlama Komisyonu Başkanlığı, 2011-2017 yılları arasında YTÜ İnşaat Fakültesi Disiplin Komisyonu Üyeliği, 2014 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ndeki Tarihi Su Galerilerinin İncelenmesi Komisyonu Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Kalite Yönetici Vekilliği, 2016 yılında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Başvuru Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2016 yılında YTÜ İnşaat Fakültesi İhtisas Komisyonu (Yapı İşleri) Üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Komisyonu Üyeliği görevleri yapmıştır.

2007-2019 yılları arasında uluslararası alandaki 85 farklı bilimsel dergide toplam 186 kez bilimsel hakemlik görevi yapmış ve bugüne kadar 81 adet ödül (akademik teşvik, sertifika, plaket, vb.) kazanmıştır. Uluslararası literatürde, kendisine ait 25 adet matematiksel formülü (tahmin modeli) bulunmakta olup, lisans ve lisansüstü düzeyinde projelendirme ve modelleme alanlarında 2 adet yeni ders geliştirmiştir. Ayrıca, bilimsel dergilerde ve konferanslarda 28 farklı üyelik (editör kurulu üyeliği, yardımcı editörlük, teknik program komite üyeliği ve bilimsel komite üyeliği) görevinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY’a, 26.12.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Türkiye Bilimler Akademisi 2018 yılı TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü tevdi edilmiştir.

Kurum Bilgileri

Birim
İNŞAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

İletişim

E-posta
yetilmez@yildiz.edu.tr
Diğer E-posta
kyetilmezsoy@gmail.com
Web Sayfası
http://avesis.yildiz.edu.tr/yetilmez/
Fax Telefonu
+90 212 383 5358
İş Telefonu
+90 212 383 5376
Ofis
İnşaat Fakültesi, C-Blok, Z-036
Posta Adresi
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34220, Davutpaşa, Esenler, İstanbul/TÜRKİYE