Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Çevresel Modelleme

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Temini ve Arıtımı

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Algoritmalar

 • Sayısal Algoritmalar

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Bilgisayar Öğrenimi

 • Bulanık Kümeler ve Sistemler

 • Sinirsel Ağlar

 • İnşaat Mühendisliği

 • Hidrolik

 • Boru Hidroliği

 • Açık Kanal Hidroliği

 • Atıksu ve Yağmur Suyu Altyapı Tesisleri

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Çevre Biyoteknolojisi

 • Matematik

 • Optimizasyon

 • İstatistik

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji