Duyurular & Dokümanlar

TBB DÖNEM SONU NOTLARI
Duyuru
3.09.2020

Ödevlerin değerlendirilmesinde çözümlerin doğruluğu, sunum kalitesi ve sunumdaki özen dikkate alınmıştır. 02.09.2020 tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirme dışındadır. Bütünleme sınavı için AVESİS’teki duyuruları takip halinde olunuz. Bütünleme sınavının mazereti bulunmamaktadır. Bütünleme sınavı “not yükseltme sınavı” değildir. Bu sınava sadece dersten başarısız olan öğrenciler katılabilecektir. Sınav konuları tüm eğitim dönemini kapsamaktadır. YTÜ Online Kampüs platformunda yapılacak olan bütünleme sınavı listesinde notu FF ile DC arasında olan (bu notlar dahil) öğrenciler tanımlanacaktır. Bu bilgilerin haricinde ilâve olarak yeni bir ödev ve mazeret sınavı talebinde bulunmayınız. Gereğini önemle rica  ederim.

TBB DONEM SONU NOTLARI.pdf Creative Commons License

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - FİNAL SONUÇLARI
Duyuru
31.08.2020

Geçme notu 45 puan olup, kritik durumda olan öğrencilerin notları kırmızı renk ile gösterilmiştir.

TBB FINAL SONUCLARI.pdf Creative Commons License

TBB QUIZ-2 SONUCLARI
Duyuru
28.08.2020

Quiz #2 notu 45 puanın altında olan öğrencilerin puanları kırmızı renk ile gösterilmiştir. Her iki kısa sınavın (Quiz #1 ve Quiz #2) geçme notuna katkısı %5’tir.

TBB QUIZ-2 SONUCLARI .pdf Creative Commons License

TBB DERSE KATILIM DURUMLARI
Duyuru
27.08.2020

Derse katılım durumları EK'teki PDF dosyasında verilmiştir. Gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY


TBB DERSE KATILIM DURUMLARI.pdf Creative Commons License

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - DÖNEM ÖDEVİ
Ödev
26.08.2020

Dönem ödevi ile ilgili açıklamalar dosya içerisinde verilmiştir.
CEV1170 - Donem Odevi - 26.08.2020.....pdf Creative Commons License

TBB QUIZ-1 SONUCLARI
Duyuru
21.08.2020

Quiz #1 notu 45 puanın altında olan öğrencilerin puanları kırmızı renk ile gösterilmiştir. Bu öğrencilerin Quiz #2 sınavına daha iyi çalışmaları gerekmektedir. Belirtilen e-posta adresine çift cevap (veya birden fazla cevap) gönderen öğrencilerin notları diğer öğrencilere haksızlık olmaması açısından her gönderilen cevaptan alınan puanların ortalamaları alınarak değerlendirilmiştir.

TBB QUIZ-1 SONUCLARI.pdf Creative Commons License

ÖNEMLİ: TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ AÇIKLAMA #1
Duyuru
17.08.2020

15.08.2020

Temel Bilgisayar Bilimleri Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine,

YTÜ Online Kampüs Sisteminde, YTÜ - UZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından 12.08.2020 tarihi itibariyle tespit edilen derse katılım süreleri (1752 dakikalık toplam ders saati üzerinden) için belirlenen derse devam yüzdelerine göre Vize’ye katılım durumları AVESİS’teki çizelgede verilmiştir. Buna göre, derse devam yüzdesi %50’nin altında olan öğrenciler 17.08.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da YTÜ Online Kampüs platformunda yapılacak olan Vize’ye kabul edilmemiş ve F0 notu almıştır.

Final sınavı için derse devam zorunluğu Yönetmeliğe göre (uygulamalı bir ders için) %80’dir. Derse devam durumu %50’nin üzerinde ancak %80’in altında olan öğrenciler, şu an için Vize’ye kabul edilmiş olmakla birlikte Final sınavı için kritik durumdadır. Dolayısıyla, bu öğrencilerin izleyen derslere katılımları önem arz etmektedir.

Uygulama şekli haricinde prosedür gereğince uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden herhangi bir farkı yoktur. Derse, ders saatinde katılmanız ve konular anlatılırken sanal sınıfta bulunmanız gerekmektedir. Eğer böyle olmasaydı, öğretim üyesinin tamamen boş bir sanal sınıfa ders anlatması ve videoyu kayıt altına alması istenirdi. UZEM kaynaklı eğitimin yüz yüze eğitime göre tek avantajı, derslerin sonradan video ile tekrar izlenebilmesidir. Ancak bu durum, öğrencinin ders saatinde sanal sınıfta bulunmaması anlamı taşımamaktadır. Daha da önemlisi, öğretim üyesinin ders esnasında canlı olarak sorduğu herhangi bir soruya öğrenci yanıt vermek durumundadır. Buna da sağlamayan öğrenciler, ilgili oturumda yok sayılmaktadır. Dersin ilk günü ve neredeyse her oturumda, derse katılımın ve canlı olarak takip edilmesinin önemi öğretim üyesi tarafından sürekli vurgulanmış olup, videolarda kanıtları mevcuttur.

YTÜ - UZEM tarafından tespit edilen ayrıntılı katılım süreleri gereğince yukarıda ifade edilen son durum geçerli olup, verilen görevin ve gerçekleştirilen uygulamanın hakkıyla yerine getirilmesi açısından herhangi mazeret veya bahane kabul edilmeyeceği ve değişiklik yapılmayacağı konusunda gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - VİZE SONUÇLARI
Duyuru
17.08.2020

Geçme notu 45 puan olup, kritik durumda olan öğrencilerin notları EK'teki PDF'te kırmızı renk ile gösterilmiştir. Bu öğrencilerin Final Sınavına daha iyi çalışmaları gerekmektedir.

TBB VIZE SONUCLARI.pdf Creative Commons License

ÖNEMLİ: TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ AÇIKLAMA #2
Duyuru
17.08.2020

17.08.2020

Temel Bilgisayar Bilimleri Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine,

CEV1170 kodlu Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinin Vizesi 17.08.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da YTÜ Online Kampüs 2 platformunda yapılacaktır. Ancak, bu sistemdeki olası bağlantı sorunlarına karşı dersin öğretim üyesine ait AVESİS sayfasında da sınav saatinden hemen önce soru kâğıdı yüklenecek ve öğrencilerin bağlantı problemlerine karşı bu sayfadan faydalanmaları sağlanabilecektir. Sınav soruları AVESİS sayfasında sadece 15 dakika kadar muhafaza edilecek olup daha sonra silinecektir. Dolayısıyla 15 dakikadan sonra hiçbir şekilde soru talebinde bulunulmayacaktır.

Sınav sonunda çözümleriniz (her soru için ilgili MATLAB® kodunuz ve cevabınız);

a) NOTEPAD dosyası içerisine kaydedilecek ve UZEM’de bir kanıt oluşması açısından “YTÜ Online Kampüs Modülüne” aynı dosya içerisinde yüklenecektir. Sistem çalışıyor ise mutlaka yüklemeniz gerekmektedir.

b) Aynı zamanda cevremuhtbb@gmail.com e-posta adresine (e-postanızın konusu: TBB Vize – Ali VELİ şeklinde) aynı mesaj içerisinde gönderilecektir.

Daha önce de ilân edildiği gibi derse devam yüzdesi %50’nin altında olan öğrenciler olan Vize’ye kabul edilmemiş ve F0 notu almıştır. Bu nedenle, bu öğrencilerin soruları cevaplayıp göndermelerinin bir etkisi olmayacaktır.

Sınavla ilgili tüm detaylar soru kağıdınızda yazılı olacaktır. Bunun dışındaki tüm problemler (bilgisayar kaynaklı, bağlantı kaynaklı, programlama hataları, ilgili sorunun anlatıldığı derste bulunmamanız gibi) tamamen sizin sorumluluğunuzda olup, öğretim üyesinin değerlendirmesinde hiçbir şekilde etkili değildir.

Sınav kağıdına erişim sağladığınız anda, tüm kuralları ve yasal sorumlulukları peşinen kabul etmiş durumda sayılacaksınız.

Konuyla ilgili gereğini önemle rica eder, sağlık ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY

Temel Bilgisayar Bilimleri - VİZE KATILIM DURUMLARI hk.
Duyuru
13.08.2020

Derse ait Vize katılım durumları EK'teki PDF dosyasında verilmiştir. Gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY

TBB VIZE KATILIM.pdf Creative Commons License

Yaz Okulu - CEV1170 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi hk.
Duyuru
13.08.2020

13.08.2020

Temel Bilgisayar Bilimleri Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine,

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu kapsamında verilmekte olan CEV1170 Temel Bilgisayar Bilimleri dersine ait Vize (17.08.2020 Pazartesi, Saat 10:00-11:15) ve Final (31.08.2020 Pazartesi, Saat 10:00-11:15) sınavları, YTÜ Online Kampüs platformunda tanımlanmıştır. İlerleyen günlerde sınavın uygulanışına dair bir bilgilendirme yapılacak olup, ders ile ilgili tüm duyuruları bu sayfadan takip etmeniz konusunda gereğini rica eder, sağlık ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY