Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PROBLEMATIC SMARTPHONE USAGE AS A DYSFUNCTIONAL WAY TO DEAL WITH WORK STRESS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

International Social Innovation Congress (ISIC), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019, ss.354-362