Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2018 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ağustos 2016 Karbon lifli polimerlerle güçlendirilmiş etriyesiz betonarme kirişlerin dayanımı

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ağustos 2016 Beton Yol Kaplamalarında Isıl Çatlakların Azaltılması için Cam ve Zeolit Kullanımı

    Hakemli Bilimsel Dergi