Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Nisan 20183. International Conference on Civil and Environmental Engineering

  İzmir

 • Eylül 201720. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ

  Bursa

 • Mayıs 20172. ULUSLARARASI İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI

  Nevşehir

 • Ekim 2016International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS2016)

  Samsun

 • Eylül 20137th International Advanced Technologies Symposium

  İstanbul

 • Eylül 201215th World Conference on Earthquake Engineering

  Lisbon

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2018Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2016Karbon lifli polimerlerle güçlendirilmiş etriyesiz betonarme kirişlerin dayanımı

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2016Beton Yol Kaplamalarında Isıl Çatlakların Azaltılması için Cam ve Zeolit Kullanımı

  Hakemli Bilimsel Dergi