Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh.

 • 2011 - 2014Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi

Yönetilen Tezler

 • Fiber Katkılı Polimerlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemi İle Modellenmesi ve Analizi, FIRAT ALEMDAR Z. , N.İnkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki BA Binaların Depremselliğinin İncelenmesi, FIRAT ALEMDAR Z. , D.Caymazer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Çeşitli Betonarme Yapı Elemanlarında Photogrammetrik Ölçümler İle Deneysel Sonuçların Karşılaştırılması, FIRAT ALEMDAR Z. , S.Bilici(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Geri Kazanılmış Agregalı Betonlarla İnşa Edilmiş Betonarme Yapıların Mekanik Davranışının İncelenmesi, FIRAT ALEMDAR Z. , Y.Selim(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Demiryolu taşıt yüklerine bağlı, ray-zemin titreşimi etkileşiminin Matlab ve Sonlu eleman yöntemleri kullanılarak modellenmesi., FIRAT ALEMDAR Z. , G.Şakar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016