Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh.

 • 2011 - 2014Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi

Yönetilen Tezler

 • Fiber Katkılı Polimerlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemi İle Modellenmesi ve Analizi

  FIRAT ALEMDAR Z.

  N.İnkaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki BA Binaların Depremselliğinin İncelenmesi

  FIRAT ALEMDAR Z.

  D.Caymazer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Çeşitli Betonarme Yapı Elemanlarında Photogrammetrik Ölçümler İle Deneysel Sonuçların Karşılaştırılması

  FIRAT ALEMDAR Z.

  S.Bilici(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Geri Kazanılmış Agregalı Betonlarla İnşa Edilmiş Betonarme Yapıların Mekanik Davranışının İncelenmesi

  FIRAT ALEMDAR Z.

  Y.Selim(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Demiryolu taşıt yüklerine bağlı, ray-zemin titreşimi etkileşiminin Matlab ve Sonlu eleman yöntemleri kullanılarak modellenmesi.

  FIRAT ALEMDAR Z.

  G.Şakar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016