Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High-Resolution Modeling of Reinforced Concrete Bridge Columns under Seismic Loading

ACI STRUCTURAL JOURNAL, cilt.110, sa.5, ss.745-754, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Photogrammetric measurements of RC bridge column deformations

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.33, sa.8, ss.2407-2415, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF PREFABRICATED INDUSTRIAL BUILDINGS WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.247-268, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CFRP ile güçlendirilmiş betonarme kirişlerin sonlu elemanlar parametrik analizleri

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, cilt.10, sa.3, ss.1073-1085, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seismic base isolation of a typical hospital structure with a friction pendulum isolator

Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics, cilt.2, sa.1, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEFORMATION MEASUREMENT IN A STEEL BRIDGE SYSTEM BY USING IMAGE PROCESSING METHOD

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.9, sa.2, ss.149-156, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.273-283, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Structural Deformation Measurement Using Matlab Image ProcessingToolbox

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.1, sa.2, ss.30-37, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2018, ss.1

ANALYSIS OF STRENGTHENED REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH FIBER ADDITIVE POLYMERS BY FINITE ELEMENT METHOD

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.237

Structural Deformation Measurement Using MATLAB Image Processing Toolbox

2. INTERNATIONAL CİVİL AND ENVIRONMENTAL ENGINNERING CONFERENCE, Nevşehir, Türkiye, 08 Mayıs 2017, ss.1-7

Nonlinear Static and Dynamic Analysis Evaluation of a Retrofitted Prefabricated Factory Building

International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS2016), 01 Ekim 2016

Evaluation of Repair of Prefabricated Beam Column Connections in Factory Buildings

7th International Advanced Technologies Symposium, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim 2013, ss.1-10

Modeling Surface Deformations in Hinging Regions of Reinforced Concrete Bridge Columns.

ACI Convention, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 15 Ekim 2010, ss.1-11

Monitoring RC Bridge Column Hinging with Photogrammetry

Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering, Bejing, Çin, 12 - 17 Ekim 2008

Different Dynamic Analyses Methods for Building Structures.

The Beton 2004 International Ready Mixed Concrete Congress

Diğer Yayınlar