Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of slag, nano clay and metakaolin on mechanical performance of basalt fibre cementitious composites

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.192, ss.70-84, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Usability of basalt fibres in fibre reinforced cement composites

MATERIALS AND STRUCTURES, cilt.49, ss.3309-3319, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Research on the normality of the plastic strain vector to the yield surface in RC sections

MATERIALS AND STRUCTURES, cilt.47, ss.1115-1130, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A numerical method for static and free-vibration analysis of non-uniform Timoshenko beam-columns

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.33, ss.278-293, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇUBUK AĞI AHŞAP KUBBELER

AURUM MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ VE MİMARLIK DERGİSİ, cilt.3, ss.9-21, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yüksek Yapılar ve Hafif Asma Giydirme Cepheler

PanelTürk, ss.30-32, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Efficiency of Structural Materials in Sustainable Design

Journal of Civil Engineering and Architecture, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahşap Kafes Yapıların Dünü, Bugünü

Yapı Dergisi, ss.110-113, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Sismik Dayanımı Geliştirilmiş Yatay Birleşimli Prefabrike Panel Perde Duvarlar

Prefabrikasyon Dergisi, ss.5-12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arias Şiddeti İle Sıvılaşma Analizi

Beton Prefabrikasyon, ss.11-19, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizin Yayın Sıralamasına Eleştirisel Bir Bakış

Bilim ve Ütopya Dergisi, ss.38-41, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Betonda Çekme/Basınç Dayanım Oranının İrdelenmesi

Hazır Beton Dergisi, ss.58-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma-Geliştirme alanında dünyanın neresindeyiz ?

Bilim ve Ütopya Dergisi, ss.42-52, 2001 (Hakemsiz Dergi)

AR-GE Göstergeleri Üzerinde Uluslararası Karşılaştırmalı İstatistiksel Bir İnceleme

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, no.188, ss.71-87, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Numune Şekil - Boyut Etkisi

Hazır Beton Dergisi, ss.40-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Fayların Depremsellik Parametrelerinin Kestirilmesi

Hazır Beton Dergisi, ss.78-81, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevhibe İnönü Tünelinde Beton Kalite Kontrol Değerlendirmesi

Mevhibe İnönü Tünelinde Beton Kalite Kontrol Değerlendirmesi, ss.5-11, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Short and Long Term Flexural Characteristics of Basalt Fibre Cementitious Composites

The First International Conference on Basalt Fibers and Composites, ICBFC-2019 Nov. 16-18 Nanjing - China , Nanjing, Çin, 16 - 18 Kasım 2019, ss.1-4 Creative Commons License

Flexural behaviour of fabric reinforced cement-based composites in strengthening of masonry walls

International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering : Seismic Practices, IWAMISSE 2018, İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2018, cilt.1, ss.191-199

An Evaluation on Flexural Capacities of PVA, Basalt and Glass Fibre Reinforced Cementitious Composities with Nano-Clay Replacement

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Design oriented Hoek Brown strength criterion and strain models in FRP confined columns

SMAR2015 Third Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Modified Failure Criteria from Rock Mechanics to Predict the Ultimate Strength of FRP Confined Column

SMAR 2015, Third Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Antalya, Türkiye, 07 Eylül 2015, ss.0-51

Effective Use of Structural Materials in Sustainable Design

SCMT3 Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Kyoto, Japonya, 18 Ağustos 2013, ss.1-8

A Numerical Method for Non-Uniform Members Fully or Partially Resting on Variable Elastic Foundations

The World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, ASEM'11+), Seoul, Güney Kore, 18 Eylül 2011, ss.5133-5142

Stability and Vibration Analysis of Non-Uniform Columns Under Concentrated and Distributed Axial Loads

The World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'11+), Seoul, Güney Kore, 18 Eylül 2011, ss.853-862

Statistical Evaluation of Worldwide Sustainable Energy Production

10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, Türkiye, 04 Eylül 2011, ss.1-5

Effect of Dome Formation in Force Flow

Effect of Dome Formation in Force Flow, New Delhi, Hindistan, 06 Kasım 2006, cilt.2, ss.999-1004

Sıvılaşma Analizlerinin Arias Şiddet Kavramı İle Değerlendirilmesi

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2004, ss.0-125

Stability Evaluation and Design of Tunnel Openings in Brittle-Massive Rock Masses

3rd Int. Symposium on Sprayed Concrete, Gol, Norveç, 26 Eylül 1999, ss.28-38

Tünellerde Püskürtme Betonun Mekanik Büyüklükleri ve Kalite Kontrol İlkeleri

4.Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 22 Ekim 1998, ss.135-146

Simplified 3D Analysis of Staggered Buildings with Big Slab and Wall Openings

European Workshop on the Seismic Behaviour of Asymmetric and Irregular Structures, Napoli, İtalya, 04 Ekim 1996, ss.308-322

Düzlem Çubuk Katarlarının Mekanik Karakteristikleri İçin Genel Bir Algoritma-III

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 Haziran 1994, ss.297-306

Kitap & Kitap Bölümleri

Nasıl Bir Üniversite

1974-2001 Döneminde Türkiye’deki Bilimsel Yayın Performansının Kısa Değerlendirilmesi, Coşkun Can Aktan, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.71-82, 2004

Bilirkişi Raporları