Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2020 Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Mayıs 2013 Çeviri: yeni yönelişler / Traduction: nouvelles destinations, III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Görgüler Z.

  İstanbul, Türkiye

 • Haziran 2008 YTÜ AB Ofisi Giden Erasmus Öğrencilerine Yönelik I. Oryantasyon toplantısı

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Görgüler Z.

  İstanbul, Türkiye