Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2016 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları, Diller Ve Kültürlerarası Çeviribilim , Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Yeni Yeni Toplumsallıklar Etrafında Yükselen Çeviri Pratikleri. Türkiye’de Tara-Çeviri İçeriklerinin (Manga) Dolaşımı ve Netnografik Çözümlemeler

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Fransızca Mütercim-Tercümanlık

 • 2008 Yüksek Lisans

  Türk Üniversitelerindeki Sokrates Programını Yürüten Birimlerin Yapısal Olarak İncelenmeleri ve Bir Modelleme Çalışması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Yabancı Diller

 • C1 İleri Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2009Çeviri Belleği Çözümleri Atölyesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Diye Global Communications

 • 2008Fransızca Dil Eğitimi yöntemlerini geliştirmeye yönelik BELC yaz stajı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Nantes Üniversitesi